Hide/Show Apps

Farklı Etkilesim Yöntemlerinin Iş Süreci Modelleme Evrelerine Olan Etkisinin Incelenmesi

2016-10-24
FINDIK COŞKUNÇAY, DUYGU
ÇAKIR, MURAT PERİT