Farklı etkilesim yöntemlerinin iş süreci modelleme evrelerine olan etkisinin incelenmesi

2016-10-24
Fındık Coşkunçay, Duygu
Çakır, Murat Perit
Bilgisayar destekli işbirlikçi iş süreci modelleme, coğrafi olarak dağılmış birden fazla kullanıcının birbirleriyle ve kullanılan sistem ile etkileşim kurarak iş süreçlerinin modellenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada farklı etkileşim yöntemi sunan iki sistem üzerinde iki vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Farklı etkileşim yöntemlerinin iş süreci modellemenin ana fazları olan edinme, formalleştirme, geçerli kılma ve doğrulama üzerine olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda sistemlerin sunduğu farklı etkileşim yöntemlerinin model fazlarının oluşumunda belirgin farklılıklara neden olduğu gözlenmiştir.
Citation Formats
D. Fındık Coşkunçay and M. P. Çakır, “Farklı etkilesim yöntemlerinin iş süreci modelleme evrelerine olan etkisinin incelenmesi,” presented at the Proceedings of the 10th Turkish National Software Engineering Symposium October 24-26, 2016., Çanakkale, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86530.