RF MEMS Teknolojisi ile Faz Dizili Anten

2002-09-18
Topallı, Kaan
Sağkol, Hüseyin
Ünlü, Mehmet
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Demir, Şimşek
Koç, Seyit Sencer
Akın, Tayfun
Bu bildiride, RF MEMS teknolojisi kullanılarak bütün elemanları aynı taban üstünde gerçekleştirilen faz dizili antenin tasarımı ve üretimi anlatılmaktadır. Faz dizili anten, doğrusal olarak yerleştirilmiş mikroşerit yama antenlerden, RF MEMS faz kaydırıcılardan ve besleme ağından oluşmaktadır. Yeni faz kaydırıcı, daha önce yine RF MEMS kullanılarak üretilmiş iki tipteki faz kaydırıcıların özelliklerini tek bir üründe bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu faz kaydırıcı 0°-95° arasında sürekli bir faz kaymasını sağlayabilmektedir. Sistemin giriş yansıması 15.08 GHz frekansında –20 dB kadardır. Tasarlanan anten sistemi MEMS ve mikroişleme teknolojileri ile üretilmiştir.
Citation Formats
K. Topallı et al., “RF MEMS Teknolojisi ile Faz Dizili Anten,” İstanbul, Türkiye, 2002, p. 134, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72420.