RF MEMS Kapasitörler ile Rezonans Frekansi Ayarlanabilen Antenler

2006-09-06
Erdil, Evren
Topallı, Kaan
Ünlü, Mehmet
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Akın, Tayfun
Bu bildiride, MEMS teknolojisi ile üretilen rezonans frekansı ayarlanabilir dikdörtgensel yarık ve mikroşerit yama anten yapıları sunulmuştur. İki yapıda da RF MEMS kapasitörler elektrostatik kuvvetle hareketlendirilerek yapıların eşdeğer sığaları değiştirilmiş ve rezonans frekansları ayarlanabilmiştir. Benzetim ve ölçüm sonuçlarına göre her iki yapı için rezonans frekansında 1 GHz’e yakın kaymalar elde edilmiştir.
Citation Formats
E. Erdil, K. Topallı, M. Ünlü, H. Ö. Aydın Çivi, and T. Akın, “RF MEMS Kapasitörler ile Rezonans Frekansi Ayarlanabilen Antenler,” 2006, p. 404, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76139.