RF MEMS teknolojisi ile tek parça faz dizili anten yapisi

2006-09-06
: Bu bildiride, RF MEMS teknolojisi ile üretilen tek parça faz dizli anten yapısının tasarımı, üretimi ve ölçüm sonuçları sunulmuştur. 15 GHz çalışma frekansında tasarlanan faz dizili anten sistemi, cam taban üzerine doğrusal şekilde dizilmiş 4 adet mikroşerit yama anten, 3-bit faz kaydırıcılar ve bütünleşik besleme ağından oluşmaktadır. ODTÜ Mikroelektronik tesislerinde geliştirilen üretim süreci ile gerçekleştirilen faz dizili antenin ana hüzmesinin 4°, 6° ve 15° derecelere döndürülebildiği görülmüştür. Sunulan yapı literatürde sunulan RF MEMS teknolojisi ile üretilen ilk tek parça faz dizili anten yapılarından biridir.
Citation Formats
K. Topallı, M. Ünlü, H. Ö. Aydın Çivi, Ş. Demir, S. S. Koç, and T. Akın, “RF MEMS teknolojisi ile tek parça faz dizili anten yapisi,” Ankara, Türkiye, 2006, p. 413, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88285.