Yekta Kopan'ın Öykücülüğü: Modern Zamanlarda İnsanlık Hâlleri

2014-05-23
2000'li yılların başından bu yana Türk öykücülüğünde önemli bir gelişim gözlenmektedir. Bu gelişime yazdığı nitelikli eserlerle katkıda bulunan yazarlardan biri de Yekta Kopan (1968-)'dır. Bugüne kadar yedi öykü kitabı yayımlayan yazar, Sait Faik Hikâye Armağanı ile Haldun Taner ve Yunus Nadi Öykü Ödülleri'ni kazanmıştır. 2000 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Fildişi Karası ile sonraki yıllarda geliştireceği öykü anlayışının ana çizgilerini ortaya koymuş; öykülerinde günümüz insanının yaşam tarzını ve iç dünyasını kendine özgü dili ile anlatmıştır. Her eserinde öykülerini farklı anlatım teknikleri ile kurgulayarak yeni söylem tarzları bulmaya çalışmış, Türkçenin imkânlarından sonuna kadar yararlanarak özgün bir dil anlayışı oluşturmuştur. Bu çalışmada "yapı-tema-anlatım" başlıkları altında yazarın eserlerine geniş bir açıdan bakılacak, eserleri arasındaki bağlantılar tespit edilecek ve günümüzün en çok tanınan yazarlarından biri olan Kopan'ın öykücülüğümüzdeki yeri üzerinde durulacaktır.
Citation Formats
S. Yılmaz, “Yekta Kopan’ın Öykücülüğü: Modern Zamanlarda İnsanlık Hâlleri,” Sarajevo, Bosna-Hersek, 2014, p. 844, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72629.