Liberal Demokraside Gerilimler: İspanya’da Toplumsal ve Siyasi Taleplerin Dönüşümü

2018-10-15
Citation Formats
N. S. Bedir, “Liberal Demokraside Gerilimler: İspanya’da Toplumsal ve Siyasi Taleplerin Dönüşümü,” presented at the Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’, (14 - 15 Ekim 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mulkiyeircongress.org/kongre_kitabi.pdf.