Liberal Demokraside Gerilimler: İspanya’da Toplumsal ve Siyasi Taleplerin Dönüşümü

2018-10-15
Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’, (14 - 15 Ekim 2018)

Suggestions

The possibility and limit of liberal middle power policies: the case of Turkish foreign policy toward the Middle East during the AKP period
Imai, Kohei; Altunışık, Meliha; Department of International Relations (2011)
The main aim of this dissertation is to understand the change of Turkish state identity related to foreign policy behaviors after the collapse of the Cold War structure. The research question of this dissertation is why and how Turkey has constructed middle power identity, which is based on liberal foreign policies. This dissertation examines two main purposes. First purpose is to analyze AKP’s liberalism based middle power policies from 2005 to 2010 toward the Middle East. In this dissertation, the liberal...
Liberal Çokkültürcülük: (Çok)Ulusalcı Liberalizm ve Azınlık-içindeki-Azınlıklar Sorunsalı
Karademir, Aret (2017-01-01)
20. yüzyılın son çeyreğinde, çıkış noktasını mensubu olduğu kültüre, ulusa veya devlete karşı korunması için bireysel haklarla donatılmış ve içerisinde yetiştiği kültürü rasyonel yetileri ile değerlendirip terk edebilme gücüne sahip “birey” anlayışında bulan “bireyci” liberalizmin içerisinden, bireylerin “kültürel” varlıklar olduklarını, bireysel özgürlüğün “kültürlerin korunması” olmaksızın icra edilemeyeceğini, bunun için de “kültürel azınlık hakları”nın liberalizmin olmazsa olmazı olduğunu savunan “liber...
Liberal Etik
Deveci, Cem (Niika Yayınları, 2021-03-01)
Varieties of capitalism and national systems of innovation : a new perspective on the convergence debate
Karaoğuz, Hüseyin Emre; Özveren, Eyüp; Department of Science and Technology Policy Studies (2012)
The main objective of this thesis is to propose a new perspective in terms of the convergence debate as it is discussed in varieties-of-capitalism (VoC) literature. The initial configuration of VoC stance as well as a part of the literature foresees the convergence of hybrids to a liberal market economy. By revisiting the core arguments of national-systems-of-innovation approach as well as the elaborations of the various critiques of VoC stance, we will propose the opposite. If we are to take ‘innovation’ a...
Kapitalizmin finansallaşması, AKP'nin kriz devleti ve Türkiye'de modern demokratik devlet yapısının çözülüşü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2021-02-01)
Citation Formats
N. S. Bedir, “Liberal Demokraside Gerilimler: İspanya’da Toplumsal ve Siyasi Taleplerin Dönüşümü,” presented at the Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’, (14 - 15 Ekim 2018), Ankara, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mulkiyeircongress.org/kongre_kitabi.pdf.