Beton Yollar... Neden olmasın?

2019-04-04
Şengün, Emin
Yaman, İsmail Özgür
Gelişmiş birçok ülkede yol üstyapısında kullanılan asfalt ve beton yollar birbiriyle rekabet halinde olup, malzemeye erişim imkânı, yolun geoteknik koşulları, taşıyacağı trafik yükü ve yapım maliyeti gibi bazı parametreler ışığında tercih edilebilmektedir. Ülkemizde beton yolların ilk yapım maliyeti artan bitüm fiyatları neticesinde asfalt yollarla rekabet edebilir duruma gelmiştir. Bu yüzden de özellikle Belediyeler ve İl Özel İdareleri Yetkilileri tarafından bir alternatif olarak beton yollar değerlendirilmeye başlanılmıştır. Asfalt ve beton yol arasında bir tercih yapılabilmesi, yani rekabet koşullarının oluşması durumunda kamunun bundan olumlu bir şekilde yararlanacağı gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki uygulamalarda tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye´de de beton yolun yaygınlaşması ile ortaya çıkacak sağlıklı rekabet hem asfalt hem de beton yol yapımında daha uygun maliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayacak hem de kullanıcıya daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlanabilmesi açısından yeni kaplama teknolojilerinin kullanılmasının yolunu açacaktır.
10. Uluslararası Beton Kongresi (2 - 04 Nisan 2019)

Suggestions

Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Baran, Eray; Pehlivan, Barış Mert(2018-12-31)
Hafif çelik yapı sistemlerinde döşeme düzleminde oluşan yatay yüklerin ve döşemeye dik düzlemde oluşan düşey yüklerin duvar panellerine aktarılabilmesi için döşeme ile duvar panelleri arasındaki bağlantı bölgesinde geçerli bir yük aktarma mekanizmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Bina yapımında farklı döşeme sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak, düşey ve yatay yüklerin döşeme sisteminden duvar panellerine aktarılması farklı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh...
A study on abrasion resistance of concrete paving blocks
Aslantaş, Onur; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2004)
Concrete block pavement (CBP) can be an alternative pavement to asphalt and concrete pavements. CBP is formed from individual concrete paving blocks (CPBs) that fit next to one another on a suitable sub base leaving a specific joint space among them to be filled with jointing sand. CBP differ from other pavements according to their mechanical behavior, manufacturing technique, structural design, installation technique and structural behavior. For a serviceable pavement all of these subjects have to be studi...
Hafif Çelik Binalarda Kullanılan Kafes Kirişli Döşeme Sisteminin İncelenmesi
Baran, Eray(2016-12-31)
Hafif çelik yapı sistemleri, uzun süredir yaygın olarak kullanılmakta olan betonarme ve yapısal çelik sistemlere karşı hızlı üretim, hafiflik ve kolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelişmeye çok fazla açık olmayan inşaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi teknolojik seviyesi yüksek yeni bir yapım yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya’da artmakta olan rağbete parallel olarak Türkiye’de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemle...
Geotechnical characterization of soils prone to rainfall-induced landslides in Rize (Northern Turkey)
Üyetürk, Celal Emre; Huvaj Sarıhan, Nejan; Department of Civil Engineering (2019)
Landslides are common type of natural hazards around the world. Every year, hundreds of landslides are induced by rainfall in Rize. These landslides are shallow failures, generally having a maximum depth of 5 m. Although many of these landslides are observed every year, there is limited data on characteristics of these soils in the literature. Characterizing these soils is of paramount importance for numerical modeling of the landslide mechanisms, for landslide susceptibility mapping and for establishing ra...
2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Kurç, Özgür(2017-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Citation Formats
E. Şengün and İ. Ö. Yaman, “Beton Yollar... Neden olmasın?,” Bursa, Türkiye, 2019, p. 288, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://betonkongresi.imo.org.tr/pdf/Kitap.pdf.