Beton Yollar... Neden olmasın?

2019-04-04
Şengün, Emin
Yaman, İsmail Özgür
Gelişmiş birçok ülkede yol üstyapısında kullanılan asfalt ve beton yollar birbiriyle rekabet halinde olup, malzemeye erişim imkânı, yolun geoteknik koşulları, taşıyacağı trafik yükü ve yapım maliyeti gibi bazı parametreler ışığında tercih edilebilmektedir. Ülkemizde beton yolların ilk yapım maliyeti artan bitüm fiyatları neticesinde asfalt yollarla rekabet edebilir duruma gelmiştir. Bu yüzden de özellikle Belediyeler ve İl Özel İdareleri Yetkilileri tarafından bir alternatif olarak beton yollar değerlendirilmeye başlanılmıştır. Asfalt ve beton yol arasında bir tercih yapılabilmesi, yani rekabet koşullarının oluşması durumunda kamunun bundan olumlu bir şekilde yararlanacağı gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki uygulamalarda tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye´de de beton yolun yaygınlaşması ile ortaya çıkacak sağlıklı rekabet hem asfalt hem de beton yol yapımında daha uygun maliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayacak hem de kullanıcıya daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlanabilmesi açısından yeni kaplama teknolojilerinin kullanılmasının yolunu açacaktır.
Citation Formats
E. Şengün and İ. Ö. Yaman, “Beton Yollar... Neden olmasın?,” Bursa, Türkiye, 2019, p. 288, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://betonkongresi.imo.org.tr/pdf/Kitap.pdf.