Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya

Download
2020-10-01
KOVİD-19 küresel salgınının olası sonuçlarına dair yapılan tartışmaların tam ortasında ise göçmenler duruyor. İnsani hareketliliğinin sınırlandırılmasına dair uygulamalar uluslararası ya da ulusal gezici/göçmen mevsimlik işçiler ve mülteciler (yazı içerisinde göçmen diyeceğiz) açısından küresel ölçekte önemli bir farkındalık yarattı.Milyonlarca göçmen hareketliliğindeki bu beklenmedik duraklama dünyanın derin eşitsizliklerle birbirinden ayrışmış gibi gözüken bölgelerinin, birbirine gerçekte nasıl da sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterdi.

Suggestions

Göç ve Konut
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Bu araştırma, göçmenlerin, kentsel mekandaki devinim süreçleri içinde, konut çevresiyle bütünleşmelerini konu almaktadır. Ankara'nın ikiyüz kilometre kuzey batısında bir İç Anadolu kasabası olan, Çorum ilimize bağlı İskilip ilçe merkezi ile köylerinden Ankara'ya göç edenler arasında 1980 yılında yaptığımız bu alan çalışmasının bir özelliği, 1970 yılında yürütülen bir göç araştırmasının kapsam ve içeriği genişletilmiş bir devamı olmasıdır (Kapil ve Gençağa, 1972). 1970'de yürütülen ilk çalışma, İskilip ve ci...
Multiple Views of Participatory Design
Sanoff, Henry (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2006)
Participatory design is an attitude about a force for change in the creation and management of environments for people. Today participatory design processes are being applied to urban design and planning as well as to the fields of industrial and information technology. Citizen’s working towards collective outcomes, has been described as visioning, strategic planning, and deliberative democracy, all aimed at actions that shape and guide what a community is, what it does, and why it does it. Overall, studies...
Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı için Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin(2018-12-31)
Türkiye’de eğitimlerini sürdüren göçmen çocukları üzerine yapılan çalışmalar göçmen öğrencilerin dilsel-kültürel uyum sorunları yaşadıklarını, okullarında ayrımcılığa ve/ya akran zorbalığına maruz kaldıklarını göstermektedir. Göçmen çocukların Türkiye’ye uyum sağlamaları ve başarılı olmaları için öğretmenlerin bu konuda eğitim almaları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında ABD’nin Northern Arizona Üniversitesi’nde öğretmen adaylarına bu alanda eğitim veren Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi programı in...
Meksika’da tarım politikaları ve kırsal mücadele dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma Meksika’da köylülüğün ve küçük üreticiliğin topraktan koparılma sürecini incelemeyi amaçlıyor. Çalışma, 1910 Devrimi’nden itibaren uygulanan tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarına ilişkin bir dönemleme yaparken aynı zamanda bu politikaların çiftçi ve köylü mücadele dinamikleri üzerine etkilerini tartışıyor. Bugün kırsal bölgelerde yaşayan hane halkları göçmen havaleleri ve devletin nakit yardımları gibi dışarıdan gelecek gelir kaynaklarına bağımlı hale getirilirken, bu iki kaynağın yerini alm...
Örgütsel değişim sürecinde öğretmen duyguları
Zayim Kurtay, Merve (2020-11-01)
Eğitim örgütlerinde değişimlerin duygu uyandıran süreçler olduğu araştırma sonuçlarıyla ortaya konmasına rağmen, duygular hem kuram hem de uygulamada hala geri plana atılmaktadır. Değişim sürecinde hissedilen duygular aslında uygulayıcıların değişime yönelik tutum ve davranışlarını şekillendirmesinde ve eğitim-öğretim odağını kaybetmeden mesleki kimliklerini korumasında oldukça önemli etkenlerdir. Ancak, duygularla ilgili yanlış inançlar, duygu yönetiminin bireysel ve kültürel bir yaklaşım gerektirmesi ve d...
Citation Formats
B. C. Zırh, Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya. 2020.