Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya

Download
2020-10-01
KOVİD-19 küresel salgınının olası sonuçlarına dair yapılan tartışmaların tam ortasında ise göçmenler duruyor. İnsani hareketliliğinin sınırlandırılmasına dair uygulamalar uluslararası ya da ulusal gezici/göçmen mevsimlik işçiler ve mülteciler (yazı içerisinde göçmen diyeceğiz) açısından küresel ölçekte önemli bir farkındalık yarattı.Milyonlarca göçmen hareketliliğindeki bu beklenmedik duraklama dünyanın derin eşitsizliklerle birbirinden ayrışmış gibi gözüken bölgelerinin, birbirine gerçekte nasıl da sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösterdi.

Suggestions

Göçmen Öğrenci Uyumu ve Başarısı için Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin(2018-12-31)
Türkiye’de eğitimlerini sürdüren göçmen çocukları üzerine yapılan çalışmalar göçmen öğrencilerin dilsel-kültürel uyum sorunları yaşadıklarını, okullarında ayrımcılığa ve/ya akran zorbalığına maruz kaldıklarını göstermektedir. Göçmen çocukların Türkiye’ye uyum sağlamaları ve başarılı olmaları için öğretmenlerin bu konuda eğitim almaları büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında ABD’nin Northern Arizona Üniversitesi’nde öğretmen adaylarına bu alanda eğitim veren Çokkültürlü Öğretmen Eğitimi programı in...
Göç ve Konut
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Bu araştırma, göçmenlerin, kentsel mekandaki devinim süreçleri içinde, konut çevresiyle bütünleşmelerini konu almaktadır. Ankara'nın ikiyüz kilometre kuzey batısında bir İç Anadolu kasabası olan, Çorum ilimize bağlı İskilip ilçe merkezi ile köylerinden Ankara'ya göç edenler arasında 1980 yılında yaptığımız bu alan çalışmasının bir özelliği, 1970 yılında yürütülen bir göç araştırmasının kapsam ve içeriği genişletilmiş bir devamı olmasıdır (Kapil ve Gençağa, 1972). 1970'de yürütülen ilk çalışma, İskilip ve ci...
Örgütsel değişim sürecinde öğretmen duyguları
Zayim Kurtay, Merve (2020-11-01)
Eğitim örgütlerinde değişimlerin duygu uyandıran süreçler olduğu araştırma sonuçlarıyla ortaya konmasına rağmen, duygular hem kuram hem de uygulamada hala geri plana atılmaktadır. Değişim sürecinde hissedilen duygular aslında uygulayıcıların değişime yönelik tutum ve davranışlarını şekillendirmesinde ve eğitim-öğretim odağını kaybetmeden mesleki kimliklerini korumasında oldukça önemli etkenlerdir. Ancak, duygularla ilgili yanlış inançlar, duygu yönetiminin bireysel ve kültürel bir yaklaşım gerektirmesi ve d...
Meksika’da tarım politikaları ve kırsal mücadele dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma Meksika’da köylülüğün ve küçük üreticiliğin topraktan koparılma sürecini incelemeyi amaçlıyor. Çalışma, 1910 Devrimi’nden itibaren uygulanan tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarına ilişkin bir dönemleme yaparken aynı zamanda bu politikaların çiftçi ve köylü mücadele dinamikleri üzerine etkilerini tartışıyor. Bugün kırsal bölgelerde yaşayan hane halkları göçmen havaleleri ve devletin nakit yardımları gibi dışarıdan gelecek gelir kaynaklarına bağımlı hale getirilirken, bu iki kaynağın yerini alm...
Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadınlara Yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Göçmen Kadınların Deneyimleri
Doğangün, Huriye Gökten; Ecevit, Fatma Yıldız; Keysan, Asuman Özgür; Şentürk, Burcu(2019-05-01)
Dünya, İkinci Dünya Savaşı?ndan bu yana yaşanan en yüksek insan hareketliliğiyle karşı karşıya olup, bu insan hareketliliği içinde kadınlar ve çocuklar büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. 1990?lardan bu yana göçmenler için hem transit hem de hedef ülke haline gelen Türkiye ise, 2011?de Suriye?de başlayan ayaklanma sonucu büyük bir kitlesel göç hareketi ile karşı karşıya kalmıştır. Mültecilerin yaşadığı sorunları tanımlama ve çözme aşamasında kritik bir rol oynayan sivil toplum örgütleri (STK), kadınla...
Citation Formats
B. C. Zırh, Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya. 2020.