RF MEMS Anahtarlı Ayarlanabilir Yansıtıcı Dizi Anteni

2010-08-25
Bu bildiride huzme yönü RF MEMS anahtarlar ile ayarlanabilen, 10x10 elemanlı düzlemsel yansıtıcı dizi anteni sunulmuştur. Dizi elemanı olarak yarık bağlaşımlı mikroşerit yama anteni kullanılmıştır. Dizideki yarık bağlaşımlı mikroşerit yama antenin iletim hatlarında bulunan RF MEMS anahtarlar ile iletim hatlarının boyları değiştirilerek elektromanyetik dalganın yansıma fazı ayarlanmış ve ana huzmenin yönünün değiştirilmesi amaçlanmıştır. 26.5 GHz’de tasarlanan yansıtıcı dizi anteninde toplam 90 tane RF MEMS anahtar bulunmaktadır. ODTÜ-MEMS tesislerinde geliştirilen yüzey mikro işleme ve pul bağlama üretim süreçleri ile yansıtıcı dizi anteni, RF MEMS anahtarlar ile tek parça olarak üretilmektedir. Benzetimler ile ana huzmenin istenildiği gibi yaklaşık 40°’ye döndürüldüğü gösterilmiştir
Citation Formats
Ö. Bayraktar, H. Ö. Aydın Çivi, and T. Akın, “RF MEMS Anahtarlı Ayarlanabilir Yansıtıcı Dizi Anteni,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampusu, 2010, p. 132, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73112.