RF MEMS teknolojisi ile yansıtıcı dizi anteni tasarımı

2006-09-06
Bayraktar, Ömer
Topallı, Kaan
Ünlü, Mehmet
İstanbulluoğlu, İpek
Engin Ufuk, Temoçin
Atasoy, Halil İbrahim
Demir, Şimşek
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Koç, Seyit Sencer
Akın, Tayfun
Bu bildiride RF MEMS teknolojisi kullanılarak tasarlanmış, hüzme yönü ayarlanabilir bir yansıtıcı dizi anten tasarımı sunulmaktadır. İki katmandan oluşan yansıtıcı dizi antenin üstteki birinci katmanı yama antenleri taşımakta, aşağı bakan ikinci katmanı ise hüzme yönünü ayarlamakta kullanılan mikroşerit hatlar ve MEMS anahtarları taşımaktadır. Bu iki katman, aralarında bulunan yarık ile birbirine bağlanmıştır. Tasarımda yüzeye dik olarak gelen elektromanyetik dalganın yansıma açısı, anten dizisindeki herbir elemanın yansıtma fazlarının ayarlanması ile değiştirilmektedir. Yansıtma fazlarının ayarlanması, alt katmanda bulunan mikroşerit hattın uzunluğunun RF MEMS anahtarlar ile değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. Yapının benzetimlerinde Ansoft HFSS programı kullanılmış ve 26GHz de yapılan 4 x 1 dizide ana hüzmenin 15 derece dönmesi sağlanmıştır. Yapı ODTÜ Mikroelektronik Tesislerinde üretilecektir
Citation Formats
Ö. Bayraktar et al., “RF MEMS teknolojisi ile yansıtıcı dizi anteni tasarımı,” presented at the National URSI Symposium Turkey, , 6 - 08 Eylül 2006, Ankara, Turkey, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87125.