Binalarda Isıl Sorunların Kızılötesi Isıl Görüntüleme ile İncelenmesi ODTÜ Kent Örneği

2015-06-03
Sayın, Murat
Tavukçuoğlu, Ayşe

Suggestions

Binalarda Düşük Ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği Ve Londra ‘Shoreditch İstasyonu’ Örneği
Çerçi, Serpil; Hoete, Anthony (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014)
In the built environment, 'Low and Zero Carbon' (LZC) energy sources can significantly reduce the carbon emissions which cause atmospheric pollution by at least 10-20%. In this study, located in the United Kingdom, LZC technologies were applied to a former train station being redeveloped into a mixed-use scheme in central London. An assessment of the energy savings and predicted CO2 emissions produced by building was then made.The issues for the study are as follows: - to define ‘low and zero carbon’ energy...
Binaların Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (ırt) İle Muayenesi
Tavukçuoğlu, Ayşe(2010-12-31)
Günümüzde ısı yalıtkan malzemeler kullanarak yapı çeperinin ısıl performansını artırmak, diğer bir deyişle enerji verimli yapılar inşa etmek, hem ülke ekonomisine katkısı hem de çevresel sorunların azaltılması bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple, günümüz yapı duvarlarından, ısıtılan iç ortamdan dışarıya ısı kaçışını ya da sıcak dış ortamdaki ısının içeriye nüfuz etmesini engellemek için yeterli ısıl dirence sahip olması beklenmelidir. Bu niteliğe yeterince sahip olmayan yapıların tespiti ve sorunlar...
Binalarda Güneş Kontrol Yöntemlerinin Optimizasyon Temelli Performans Değerlendirilmesi
Gürsel Dino, İpek (2017-01-01)
Bu çalışmada, binalarda farklı güneş kontrol yöntemlerinin karşıtlaştırmalı analizini, bir genetik optimizasyon algoritması ile destekleyen bir tasarım aracı ve yöntem, önerilmektedir. Çalışmada ilk olarak farklı cam alternatifleri ve sıklıkla kullanılan bazı standart gölgeleme yöntemlerinin oluşturduğu sekiz senaryo geliştirilmiştir. Ardından bu senaryolar, örnek bir bina tasarımı üstünde uygulanarak genetik optimizasyon algoritması uygulanmıştır. Algoritma, pencere büyüklüklerini ve gölgelik boyut paramet...
Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması, Örnek Uygulama: Enformatik Enstitüsü
Arifoğlu, Ali(2012-12-31)
Bu projeyle daha önce Enformatik Enstitüsü için geliştirilen Bina güvenliği modeli uygulamasının son aşaması gerçekleştirilecektir.
Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması, Örnek Uygulama.
Arifoğlu, Ali(2010-12-31)
Citation Formats
M. Sayın and A. Tavukçuoğlu, “Binalarda Isıl Sorunların Kızılötesi Isıl Görüntüleme ile İncelenmesi ODTÜ Kent Örneği,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73140.