Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri

2016-11-01
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine aynı sosyolojik yaklaşım, toplumdaki “ödüllerin”(makam, mevki, gelir vb.) bireylerin sahip olduğu bilgi, kabiliyet ve başarılara göre paylaştırıldığını iddiasına dayanmaktadır. Bu idealize edilmiş eğitim ve toplum tasvirinde, eğitimleri sonunda bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren bireyler, toplumda ekonomik ve sosyal yönden avantajlı bir hayat sürmeleri yüksek bir olasılıktır. Parsoncu sosyolojinin bu iddiasına paralel olarak Türkiye gibi merkeziyetçi eğitim sistemlerine sahip ülkelerin de temel iddiası toplumdaki tüm bireylerin eğitim hizmetinden eşit düzeyde faydalandırıldığıdır. Diğer bir ifade ile merkezi eğitim sistemleri her bir öğrenciye aynı eğitim imkânını eşit düzeyde sunduğu iddiasında bulunur. Ancak eğitim erişim konusunda Parsoncu eğitim anlayışının çizdiği bu tablonun, merkezi eğitim sistemi olsun olmasın yaşanan eğitim deneyiminden oldukça uzak kaldığını söylemek mümkündür. Bu iddianın aksine dünyadaki en temel sorunlardan biri nitelikli eğitim hizmetlerine erişimdir. Sunulan eğitim hizmetinden bazı toplum kesimlerinin daha fazla yararlanırken, diğer toplum kesimleri ya erişim imkanı bulamamakta veya erişim imkanı bulsa daki bu eğitim …
11. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (12 - 14 Mayıs 2016)

Suggestions

Türkiye'deki Eğitim Politikalarını Anlamlandırmak: Son Değişiklikler Neyi Değiştiriyor?Kim Ne Söylüyor?
Alpan, Başak Zeynep(2015-12-31)
Bu proje, Türkiye’de yakın zamanda ilköğretim alanında yapılan hukuki değişikliklerin eğitimde ve toplumda yarattığı etkileri değerlendirmeyi hedefliyor. 1980’lerin sonlarından başlayarak küreselleşme kavramı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok coğrafyada eğitim politikalarını etkiledi. Küreselleşme sürecinin hızlı yayılması ve neo-liberal dönüşüm, okul finansmanı, eğitim sektöründe çalışanların hakları, müfredat geliştirilmesi, özelleştirme ve okul ve çevre ilişkileri gibi birçok alanda kökten değişimi...
Türkiye'de Türk Kürt Kültürlerarası Evlilik Eğilimleri 1993-2008
Hoşgör, Hatice Ayşe (2015-11-06)
Sosyolojik açıdan, farklı etnik grupların birbirlerine olan sosyal sınırlarını kültürlerarası evlilik göstergeleri yansıtmaktadır. Bu eksende daha önce gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda (Gündüz Hoşgör & Smits, 2002), Türkiye’deki Kürtler ve Türkler arasındaki kültürlerarası evliliklerdeki eğilimleri 1993 ve 1998 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırma verilerini analiz ederek incelemiştik. Analiz Türkler ve Kürtlerin kendi etnik grupları içerisinde evlendiğini, ancak bu eğilimin giderek azaldığını, Türkler ve Kürtl...
Türkiye'de denetleme cezalar ve trafik güvenliği göstergeleri arasındaki ilişkiler 2008 2012 yılları analizi
Sümer, Nebi; Kaygısız, Ömür (2015-01-01)
Türkçe'nin Anadili Olarak İşlemlenmesi Ve Türkçe Anadili Konuşucularında İngilizcenin Yabancı Dil Olarak İşlemlenmesinin Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri.
Cedden, Gülay(2011-12-31)
Nörodilbilim, dil ile ilgili nörolojik yapıların bilgisini genelleştirir, beyin fizyolojisini temel alır ve böylece dilin beyindeki organizasyonu ile ilgili yeni varsayımlarda bulunabilmektedir. Beyindeki sinir hücreleri elektriksel aktivite üretmekte ve bu elektrik aktivitesi kafatasına ulaşmakta ve burada ölçülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe'nin anadili olarak işlemlenmesi ve Türkçe anadili konuşucularında İngilizcenin yabancı dil olarak işlemlenmesini araştırmaktır. Böylece sağlıklı insanlarda ...
Foster motherhood experience in Turkey: intensive and precarious motherhood
Kalkan, Gizem; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Sociology (2022-6-09)
This thesis aims to analyze the foster care motherhood experience in Turkey as a transformative and emotional experience, aiming to answer the question of how the implementation of the foster care policy shapes the foster motherhood experience in Turkey. Along with the familialization of the care policies, the number of foster care families sharply increased starting from the year of 2012, and, in this policy, caregivers are designed as mothers by the government. However, the foster mother’s motivation for ...
Citation Formats
Y. Kondakçı, M. Zayim Kurtay, and H. H. Şenay, “Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri,” presented at the 11. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (12 - 14 Mayıs 2016), 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79194.