Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi

2014-09-12
Yalçıner, Irmak
Korkut, Fatma
Görsel anlatım, tasarım tescilinde koruma kapsamını belirleyen en önemli unsurdur. Bu bildiride sunulan araştırma kapsamında, ulusal, bölgesel ve uluslararası tasarım tescil sistemlerindeki hukuki düzenlemeler ve kılavuzlar incelenerek görsel anlatımın özellikleri ve gereklilikleri serimlenmiştir. Bu belgelerin incelenmesinden elde edilen bulguların yürürlükteki ulusal mevzuat açısından geçerliliğine ve tasarım tescili başvurularında görsel anlatıma ilişkin Türkiye’de karşılaşılan sorunların neler olduğuna yönelik olarak gerçekleştirilen alan çalışmasında, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarıyla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, başvuru sahiplerine ve vekillere yönelik görsel anlatımların özellik ve gerekliliklerini açıklayan ulusal bir görsel anlatım kılavuzu geliştirilmiştir.
Citation Formats
I. Yalçıner and F. Korkut, “Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi,” Ankara, Türkiye, 2014, p. 35, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://utak.id.metu.edu.tr/.