Toplu Konut Yasası Üzerine Bir Değerlendirme

1981-07-01
Keskinok, Hüseyin Çağatay

Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Toplu Konut Yasası Üzerine Bir Değerlendirme,” ŞPMMO Haber Bülteni, no. 43, pp. 2–3, 1981, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73893.