Birlikte çalışmak: Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Tasarım Atölyesi Kadıköy’de farklı disiplinlerden tasarımcıların işbirliği

2016-09-23
Çakır, Ezgi
Kaygan, Pınar
Bu çalışma kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki tasarım aktivitesinde disiplinlerarası işbirliğini ele almaktadır. Tasarım alanında popüler olan, her şeyi kendi başına yapabilen dahi tasarımcı imajına rağmen, tasarım projeleri çeşitli bütünleşik aşamalardan oluşmakta ve farklı paydaşlarla işbirlikleri gerektirecek kadar karmaşık süreçler içermektedir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı, farklı disiplinlerden tasarımcıların kar amacı gütmeyen kuruluşlarda yürüttüğü ekip çalışmasını incelemek ve bu tasarım ekibinin kullanıcılar, fon sağlayıcılar, yerel yönetimler gibi dış paydaşlarla olan iş birliğinden nasıl etkilendiğini değerlendirmektir. Çalışma kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan TAK’ın (Tasarım Atölyesi Kadıköy) Kadıköy ve Kartal’da uyguladığı sosyal tasarım modeline ve disiplinlerarası yapısına odaklanmıştır. TAK, tasarım, araştırma ve katılım yoluyla kentsel sorunları ele almakta ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgulamaktadır. Yöntem olarak; TAK Kadıköy (iki endüstri ürünleri tasarımcısı, bir iç mimar, iki mimar, bir grafik tasarımcı) ve Kartal’da (bir endüstri ürünleri tasarımcısı, iki grafik tasarımcısı, bir mimar) tüm tasarım ekibi ile görüşmeler yapılmış, TAK Kartal’ın 20 Mahalle 1 Kartal- Mahalle Eylem Planı projesinin TAK Gezici Mahallelerde aşamasında katılımcı gözlemci olunmuştur. TAK’ın katılımcı tasarım süreci ve disiplinlerarası tasarım ekibi; tasarımda işbirliğinin geniş çapta incelenmesinde etkili bir model olmuştur. Bu ifadeyi geliştirirken, makale, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda farklı disiplinlerden tasarımcılar arasında kurulmuş işbirliği ve bu iş birliğinin dış paydaşlarla olan etkileşimlerden nasıl etkilendiğini göstermektedir.
UTAK 2016 - 2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı (2016)

Suggestions

Birlikte Çalışmak: Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluş Olarak TAK (Tasarım, Araştırma, Katılım) Kartal ve Kadiköy’de Farklı Disiplinlerden Tasarımcıların İş Birliği
Çakır, Ezgi; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışma kâr amacı gütmeyen kuruluşlardaki tasarım aktivitesinde disiplinler arası iş birliğini ele almaktadır. Tasarım alanında geçmişten gelen her şeyi kendi başına yapabilen dahi tasarımcı imajına karşın bugün tasarım projeleri çeşitli bütünleşik aşamalardan oluşmakta ve farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını gerektirecek kadar karmaşık süreçler içermektedir. Bu noktadan hareket eden araştırmamızın amacı, farklı disiplinlerden tasarımcıların kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda yürüttüğü ekip çalışmasını...
Teaching Architectural Design Through Creative Practices
Lizondo-Sevilla, Laura; Bosch-Roig, Luis; Ferrer-Ribera, Carmen; Alapont-Ramon, José Luis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This article provides investigation details of teaching architectural design as a fundamental part of the architectural discipline. This line of research delves into learning about the most creative action of the architectural production process, design, taking into account that creativity must be complemented by disciplinary training that combines both theoretical knowledge and practical skills. Considering these observations, this text provides information about the experience accomplished by four teacher...
Fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejileri problemi belirler kanıta dayalı uygun modeli seç ve uygula
İnce, Mustafa Levent; Müftüler, Mine (2014-01-01)
Bu derlemenin amacı, sağlık için fiziksel aktivite davranışı geliştirmede etkili öğretim stratejilerini araştırma bulgularına dayalı olarak tartışmaktır. Fiziksel aktivite davranışı geliştirmeyi amaçlayan eğitim ortamlarında başarıyı düşüren en önemli güncel sorunlar eğitimin (a) bireysel ihtiyaçlara özgü olmaması, (b) serbest zaman fiziksel aktivite katılımını desteklememesi ve (c) bireyin özellikleri, sosyal çevre, fiziksel çevre ve ilgili politikalar arasında uyum gözetilerek hazırlanmamasıdır. Araştırma...
Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-12)
Bu çalışma, Türkiye’de 2001 sonrası kamu bankalarının yönetiminde yaşanan dönüşümü kurumsal mantık perspektifiyle inceleyerek kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar arasındaki ilişkiye açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kamu bankalarının örgütsel alanda ortaya çıkan kurumsal mantık değişimi sonrası ne tür örgütsel kimliklere sahip olduğu ve bunun örgütsel uygulamalarını nasıl şekillendirdiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan doküman incelemeleri ve görüşmeler ile kodlam...
Alevi-Olmayan Bir Araştırmacı Olarak Alevilik Üzerine Çalışmak: Göç-Mekanda ama Evde Çok-Alanlı Etnografi.
Zırh, Besim Can (2017-01-01)
Bu çalışma etnografi yöntemine dair bir tartışmaya, çok-alanlı bir etnografi saha araştırmasından doğru katkı sunmayı amaçlamaktadır. 1980’lerle birlikte araştırmacının üyesi olduğu toplulukla çalıştığı saha deneyimlerini betimlemek üzere önerilen “evde antropoloji” yaklaşımı, antropolojide bilgi üretme sürecini de zorunlu olarak yeniden düşünmemizi gerektiren bir tartışma gündemi olmuştur. Bu tartışmaya yaklaşmazdan evvel Malinowski’den doğru geleneksel etnografi yöntemini betimleyerek sonraki kuşaklara mi...
Citation Formats
E. Çakır and P. Kaygan, “Birlikte çalışmak: Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Tasarım Atölyesi Kadıköy’de farklı disiplinlerden tasarımcıların işbirliği,” Ankara, Türkiye, 2016, p. 725, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://id.metu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/utak2016-bildirikitabi.pdf.