Örgütsel öğrenme, vatandaşlık, ve adalet

2013-01-01

Suggestions

Örgütsel Özdeşleşmenin İş tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2018-05-05)
Örgütsel Vatandaşlık
AYDOĞAN, ENVER; Bıyık, Yunus (Gazi Kitabevi, 2018-01-01)
The Effect of organizational justice on turnover intention and the mediating role of emotional exhaustion: a study on educational institutions
Güner, Berçin; Aşcıgil, Semra Feriha; Department of Business Administration (2016)
Organizational effectiveness and organizational productivity are highly influenced by emotional exhaustion in a negative way. Relationships between organizational justice, emotional exhaustion and turnover intentions are the focus of this study. In this research, 205 teachers working in three central districts in Ankara comprised the sample. Individuals' organizational justice dimensions (procedural, distributive, interpersonal and informational) and how they influenced their desire to leave their jobs, whe...
Örgütsel değişim sürecinde öğretmen duyguları
Zayim Kurtay, Merve (2020-11-01)
Eğitim örgütlerinde değişimlerin duygu uyandıran süreçler olduğu araştırma sonuçlarıyla ortaya konmasına rağmen, duygular hem kuram hem de uygulamada hala geri plana atılmaktadır. Değişim sürecinde hissedilen duygular aslında uygulayıcıların değişime yönelik tutum ve davranışlarını şekillendirmesinde ve eğitim-öğretim odağını kaybetmeden mesleki kimliklerini korumasında oldukça önemli etkenlerdir. Ancak, duygularla ilgili yanlış inançlar, duygu yönetiminin bireysel ve kültürel bir yaklaşım gerektirmesi ve d...
Predictors of organizational learning capability in primary and secondary schools
Tibet Arığ, Burcu; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2015)
The purpose of this study was to investigate in-depth and latter aspect of determination of the organizational learning capability, organizational commitment, work engagement and core-self evaluations in primary and secondary schools in Ankara and relationship between these variables. The study was designed as a correlational study and the participants comprised of 1050 teachers working at public schools selected from Ankara via cluster sampling. Both descriptive and inferential statistics techniques were u...
Citation Formats
F. P. Acar, Örgütsel öğrenme, vatandaşlık, ve adalet. 2013, p. 209.