Kriyojenik bir Soğutucunun Alt Parçası Olan, Ters Akışlı, Reküperatif, Helisel Sarımlı Kılcal Boru Isı Değiştiricinin Sayısal Modelinin Oluşturulması

2017-09-16
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (2017)

Suggestions

An Experimental and numerical investigation of warpage behavior of silicon substrates at cryogenic temperatures
Baloğlu, Eyüp Can; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Dursunkaya, Zafer; Department of Mechanical Engineering (2016)
Surface deformations and thermal stress behavior of microelectronic devices that operate at cryogenic temperatures (less than 120 K) and under vacuum conditions are important phenomena that aff ect the reliability requirements of such components. Excessive deformation and thermal stress on these devices may result in interconnect failure, performance degradation or other direct mechanical failure of one or more components. To obtain reliable products, surface deformations, named as warpage most widely, and ...
Kriyojel/İletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Sensör Olarak Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Şahiner, Nurettin; Sel, Kıvanç; Aktaş, Nahit(2017)
Bu proje kapsamında süper gözenekli, değişik fonksiyonel gruplara ve iyonlaşabilmekapasitesine sahip poli(Akrilamit) (p(AAm)), p(2-hidroksietilmetakrilat) (p(HEMA)), p(2-akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit) (p(AMPS)), p(3-akrilamidopropiltrimetil amonyumklorür) (p(APTMACl)), p(4-vinil piridin) (p(4-VP)) ve p(Akrilik asit) (p(AAc)) kriyojellerisentezlenmiş ve bunlar iletken p(Anilin) (p(An)), p(Pirol) (p(Py)) ve p(Tiyofen) (p(Th))polimerlerinin sentezi için destek materyal olarak kullanılmıştır. Ayrıca...
High performance number theoretic transforms in cryptography
Ulu, Metin Evrim; Cenk, Murat; Department of Cryptography (2020)
Theoretical advances in physics opened up a new window into quantum computation. This window rendered a number of mathematically hard problems unusable for cryptographic applications. For instance, Shor showed that it is possible factor integers by a quantum algorithm efficiently thus rendering the standard public-key encryption scheme RSA insecure. In February 2016, NIST launched a standardization process for post-quantum cryptography algorithms to study the effect of quantum computing on the current gener...
Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi
Taşkin, Halil Kemal; Yünüak, Hasan Bartu; Cenk, Murat; Muş, Köksal; Ali, Shoukat; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Bu projede simetrik ve asimetrik kriptografik sistemlerde gerekli olan algoritmların hızlı, verimli ve güvenli gerçekleştirimi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle son yıllarda geliştirilen algoritmaların gerçekleştirilmesi yapılarak var olan sonuçlar ile karşılaştırılacak ve daha sonra bahsedilen özelliklere sahip yeni algoritmların tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışılarak elde edilen yeni sonuçlar gerçekleştirilecektir.
An Analysis on efficient polynomial multiplication algorithms for cryptographic purposes
İlter, Murat Burhan; Cenk, Murat; Department of Cryptography (2016)
The idea of Public Key Cryptography showed up after the studies conducted by W. Diffie and M. Hellman in 1976. In the light of these works, RSA, the first Public Key Cryptography algorithm, came into play. In this algorithm, modular exponentiation is highly costly. In addition to this, key sizes of public key cryptography algorithms has become longer in order to ensure the security as the time passes. For these reasons, the speed of algorithms is relatively slower when it is compared to the speed of ones in...
Citation Formats
B. Murat, H. T. Okutucu Özyurt, and C. Sert, “Kriyojenik bir Soğutucunun Alt Parçası Olan, Ters Akışlı, Reküperatif, Helisel Sarımlı Kılcal Boru Isı Değiştiricinin Sayısal Modelinin Oluşturulması,” presented at the 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74043.