Oğuz Tansel in Şiirlerinde Yaşama Sevinci ve Umut

2016-10-21
Ozanlığının yanı sıra halkbilimcisi ve masal derlemecisi olarak da tanıdığımız Oğuz Tansel, Cumhuriyet döneminde yetişmiş önemli kültür adamlarından biridir. 1930’ların ortasında şiir yazmaya başlayan Tansel’in ilk şiirleri Servet-i Fünûn ve Varlık dergilerinde yayımlanır. Halk kültürü, sanat, edebiyat gibi konulardaki düzyazıları da yine aynı tarihlerde Halk Bilgisi Haberleri’nde çıkar. Eserleri farklı dillere çevrilen ve çeşitli ödüller alan Tansel, 1994’teki ölümüne değin edebî üretimini sürdürür. Bu çalışmada Tansel’in şair kimliği üzerinde durulacak ve şiirlerinde birbirini tamamlayan iki kavram olarak karşımıza çıkan yaşama sevinci ve umudun nasıl işlendiği ele alınacaktır.
Citation Formats
S. Yılmaz, “Oğuz Tansel in Şiirlerinde Yaşama Sevinci ve Umut,” presented at the Uluslararası Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu, 20 - 21 Ekim 2016, Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74049.