Hide/Show Apps

Spektral analiz teknikleri ile santrifüj pompalarındaki akış bozukluklarının deneysel olarak incelenmesi

Download
1994
Eralp, Cahit O.
Bilgen, Hakkı İ.
Santrifüj pompalardaki kavitasyon sorununu incelemek için değişik debi ve emme basınçlarında deneysel bir araştırma yapılmıştır. Deneyler sabit debide, emme basıncının, dolayısıyla net pozitif emme yüksekliğinin düşürülmesinin etkisi ve bunun farklı debilerde tekrar edilmesi üzerine planlanmıştır. Pompa girişinde farklı noktalara yerleştirilen iki basınç duyargası ile akıştaki basınç değişiklikleri analog veri olarak kaydedilmiştir. Alınan analog verilerin sayısal verilere dönüştürülmesi, 100 kHz kapasiteli PCL-818 Advantech A/D çevrim kartı ve bu kartın programlanması ile gerçekleştirilmiştir. Basınç sinyallerinin analogtan sayısala çevrimi ve izgesel analizi için bir yazılım paketi geliştirilmiştir. Bu yazılımın doğru çalıştığı yapılan deneylerle kanıtlanmıştır. Kavitasyonun başlangıç ve gelişimini incelemek için verilerin güç izgesi araştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçları desteklemek için iki farklı aralıktaki frekans değerlerinin RMS oranlarını karşılaştırarak, enerji içeriği çözümlemesi kullanılmıştır. Sonuç olarak, izgesel çözümleme yöntemleri bu amaç için yararlı bir araçtır ve enerji içeriği çözümlemesi iyi bir destekleyici karşılaştırma yöntemi olabilir.