Türkiye'de çocuk işçiliği ile mücadelede izlenen strateji ve yöntemler: IPEC deneyimi

2010-01-01
Çocuk emeği çoğu ülkede hâlâ yaygın bir olgu, hem de onca önleme rağmen. Madencilikten fuhşa, sokak satıcılığından çıraklığa değin her türlü işte çalıştırılıyor çocuklar. Oyun oynaması gereken, eğitim çağında olan yüz binlerce çocuk, birkaç kuruş adına son derece tehlikeli işlerde emek gücü olarak insafsızca kullanılıyor. Sorulduğunda, 'ekmek parası' için diyorlar; elbette çalışmalarının ilk nedeni olarak yoksulluk gösteriliyor. Çalışan çocukların neredeyse tümü yoksul ama onların çalışmaları yoksulluklarının ortadan kalkmasını sağlamıyor. Çok sayıda ulusal ve uluslararası örgüt, çocuk emeğinin en azından düzenli şartlarda ve çocuğun onurunu kırmadan gerçekleşmesi için çaba gösteriyor. Yasal düzenlemeler, eğitime yönlendirmeler, aileleri ve çocukları bilgilendirmeler, çeşitli oryantasyon programları, plan ve projeler, çeşitli merkezler... Maalesef bunlar kısmen başarılı oluyor. Çocuklar her türlü krizde ilk beka stratejilerinden biri olarak piyasa ya da pazarda çalışmaya sürülüyorlar. Sanki bir kader gibi çocuklar, iş hayatı içinde yetişkinler gibi/kadar yer almaya devam ediyorlar. Ne yapmalı? Ne yapmalı da çocukları, iş yerine okula, angarya yerine oyun oynamaya, kötü koşullarda çalışmak yerine şeker de yiyebilecekleri ortamlara çekmeli? Türkiye'de Çocuk Emeği'nde yer alan ve ülkemizde konuya dair en deneyimli ve bilgili kalemlerin yazdığı makaleler, bu sorulara naifliğe, kestirme çözümlere, çocukça hümanizme kaçmadan yanıtlar arıyor. Türkiye gibi çocuk emeğinin kapitalist ilişkiler sisteminde epey yer tuttuğu bir ülkede, kitabın makaleleri en azından bilgi ve bilinç düzeyinde bir duyarlılık için kapıları aralamaya çalışıyor.

Suggestions

Türkiye'de Çevreciliğin Dönüşümü: Hes Karşıtı Yerel Hareketler
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Projenin amacı Türkiye'de son yıllarda halkın doğrudan katılımıyla yaygınlaşan, yerelleşen ve böylece geleneksel çevrecilikten farklılaşan çevreciliğin anlaşılması, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan, bir çalışmadır. Son yıllarda Türkiye'nin hemen her bölgesinde Hidroelektrik (HES), Termik ve Nükleer Santral inşaatları ve işletimi gerçekleşmektedir. Bu sürece karşı gelişen toplumsal hareket geleneksel çevrecilikten farklıdır; ulusal-uluslar arası-yerel sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine dayalı v...
Türkiye'nin doğal zeolit kaynaklarının teknolojik değerlendirmesi
Çulfaz, Ali; Yücel, Hayrettin; Ural, Turhan Ahmet; Abusefa, Abdelrahim(1994)
Çok sayıda endüstriyel süreç ile tarım ve hayvancılık alanlarında potansiyel olarak uygulanabilirliği laboratuvar çalışmalarıyla önerilen doğal zeolitlerin tüketim düzeyi, gerek dünyada gerekse Türkiye'de çok düşüktür. Bu araştırmada Türkiye zeolitleriyle ilgili çalışmalar derlenmiş, yerbilimleri ağırlıklı çalışmalar, zeolit karakterizasyonuna ilişkin çalışmalar ve uygulamaya yönelik araştırmalar olarak sınıflandırılmış ve kritik değerlendirmeleri yapılmıştır. Zengin rezervleri olan Bigadiç ve Gördes klinop...
Türkiye de Şehirlerarası Yük Trafiği CO2 Emisyonlarının Tahmini
Özen, Murat; Tüydeş Yaman, Hediye (Dergipark, 2013-01-01)
Recently, road freight transportation dominates the freight sector in many countries including Turkey, which is causing a growing concern about environmental and sustainability issues. To develop better policies, road freight emissions have to be determined. Such evaluations are very challenging in the absence of disaggregate commodity flow data, which is the case in Turkey. As a solution, to calculate truck freight transportation emissions a model that combines national level national freight transportatio...
Türkiye’de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler
ŞENBİL, METİN; Yetişkul Şenbil, Emine (2020-01-01)
Mevcut çalışma Türkiye’nin son dönemde girmiş olduğu otomobilleşme sürecini iller bazında incelemektedir. Bu dönemde otomobilleşme, geçmiş dönemlerde olan arz ve talep kısıtlarından sıyrılmıştır. Üretim kapasitesi artmış, ithalat rejimi kolaylaşmış, otomobil fiyatları da önemli ölçüde düşmüştür. Hane halkı gelirindeki artış otomobil piyasasını talep tarafında esnetmiştir. Dolayısıyla son dönemde otomobilleşme, popülerleşme istidadındadır. Özellikle ortalama gelir seviyesi görece düşük ve orta olan illerde o...
Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik
Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek; Akbostancı Özkazanç, Elif (2008-01-01)
Genel olarak gelişmiş ülkelerde enerji tüketim düzeyi gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olmakla birlikte özellikle sanayiide, kullanılan enerji değerinin katma değere veya çıktıya oranı olarak tanımlanan enerji yoğunluğu düşme eğilimi göstermektedir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde sanayiide enerji yoğunluğu benzer bir seyir izlememektedir. Toplam enerji yoğunluğundaki değişme sektörel enerji yoğunluğundaki ve/veya sektör paylarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir. Yazarlar enerji ayrıştırma ana...
Citation Formats
M. Dayıoğlu Tayfur and H. A. Hoşgör, Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadelede izlenen strateji ve yöntemler: IPEC deneyimi. 2010, p. 132.