Paris te Büyük Projeler

2000-09-01
XXI Mimarlık Kültürü Dergisi (Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi)

Suggestions

Paris te bir Mimarlık Sergisi Frank O Gehry Avrupa Projeleri
Bilsel, Fatma Cânâ (1991-01-01)
Paris tarihi kent mekânında yeni dünyalar sosyal konut ve çağdaş mimarlık
Bilsel, Fatma Cânâ (2001-01-01)
Irakta bir kutsal alan: Derik
Şahin Güçhan, Neriman (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017-01-01)
2023 e Doğru Sanayi Yapısal Dönüşüm ve Sanayi Politikaları
Taymaz, Erol; Voyvoda, Ebru (2015-05-01)
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde sanayi sektörünün gelişimi ve sanayi politikaları uzun dönemli bir perspektif ile incelenmiştir. Türkiye ekonomisinde imalat sanayi, ekonominin dışa açılma sürecinde üretim, üretkenlik ve istihdamın şekillenmesinde odak noktası olagelmiş, ulusal ekonominin büyüme ve yapısal dönüşüm mekanizmalarının ana belirleyicisi konumunda olmuştur. Bu doğrultuda öncelikle sanayi sektörü büyüme, istihdam, dış ticaret ve küresel ekonomi ile entegrasyon dinamikleri açılarından değerlendir...
Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır
Erder, Cevat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1977)
The Venice Charter has provided a set of guiding principles for the protection of historic monuments and sites since its adoption in 1964 at the Second International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments. That meeting expanded and further advanced those concepts set forth in Athens Charter of 1931 which had, in effect, led to the development of major institutions for international activity in the cultural field. In recent years, increasing interest in the protection of historic quarte...
Citation Formats
F. C. Bilsel, “Paris te Büyük Projeler,” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi (Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi), pp. 116–135, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74557.