Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması

2016-09-30
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın birincisidir. Bu çalışmada Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması amacı ile üç-basamaklı kavram yanılgısı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması aşamaları anlatılmıştır. Kuvvet ve Hareket Kavram Testi, Kinematik Grafiklerini Anlama Testi, Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve Geometrik Optik Kavram Testi geliştirilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın evrenini tüm Türkiye’deki örgün öğrenim veren devlet liseleri oluşturmaktadır. Çok adımlı örnekleme yöntemi kullanılarak 284 genel lise, 251 meslek lisesi seçkisiz olarak belirlenmiştir. Toplamda 29425 öğrenciye 44770 kavram yanılgısı testleri yollanmıştır. Bazı öğrencilere iki farklı kavram yanılgısı testi vererek kavramların birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesine olanak sağlanmıştır. Bu şekilde toplamda 11660 öğrenciye kuvvet ve hareket, 9955 öğrenciye kinematik grafiklerini anlama, 11550 öğrenciye basit elektrik devresi ve 11605 öğrenciye geometrik optik kavram testleri yollanmıştır. Testler optik formlara basılmış ve okullara posta yolu ile gönderilmiş ve toplanmıştır. Gelen formlar optik okuyucularda okutulduktan sonra veriler Excel ve SPSS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Kavram yanılgısı testlerinin sonuçları, bölgelere göre analizleri ve birbirleri ile ilişkileri devam eden sunularda anlatılacaktır.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi ,(28–30 Eylül 2016)

Suggestions

Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın ikincisidir. Fizik Eğitimi üzerine yapılan birçok çalışma öğrencilerin mekanik konularını anlamada güçlük yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki lise öğrencilerinin kuvvet ve hareket konundaki kavram yanılgıları ve kinematik grafiklerini anlama konusunda yaşadıkları zorluklar üç aşamalı testler ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, 12 sorudan oluşan Kuvvet ve Hareket Kavram Testi ile 21 sorudan oluşan Kinematik Grafiklerini ...
Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (null; 2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın üçüncüsüdür. Bu çalışmanın ilk amacı basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek ve bu ölçüm araçlarını Türkiye’deki lise öğrencilerini temsil edebilecek bir örnekleme uygulayarak öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. İkinci amacı ise, basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını farklı aşamalara göre incelemekt...
Exploring Forest Kindergarten Practices in Türkiye: Kindergarten Founders’, Teachers’, and Parents’ Knowledge of Forest Pedagogy
Yalçın, Fatma; Tantekin Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2022-9)
This study had several objectives. First, to investigate the practices of forest kindergartens in three different geographic regions of Türkiye. Second, to explore how the founders of forest kindergartens overcome challenges and take advantage of favorable circumstances as they set up and run the kindergartens. Third, to research the challenges and favorable circumstances that teachers face in such kindergartens and ways to deal with them. Fourth, to examine what kinds of cultural adaptations kindergarten f...
Türkiye Sigorta Sektöründe Varlık Yönetimi Stratejilerinin Solvency II Kriterlerine olan Etkisinin Ölçülmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Güner, Zehra Nuray; Danışoğlu, Seza(2015-12-31)
Türkiye’de Solvency II sistemine geçiş için yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte yaşanan en büyük eksiklik şirketlerde kullanılacak olan içsel modellerin geliştirilmesine yönelik teorik bir araştırmanın olmamasıdır. İçsel modeller şirketlerin faaliyet alanlarına göre değişmesi nedeniyle tek bir model söz konusu olmayıp her şirketin kendine uygun modeli kullanması gerekmektedir. Bu proje ile Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak Türkiye’de faali...
Türkiye’de Yaya Tutumları ve Yaya Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
Serin, Gizem; Öz, Cansu; Öz, Bahar; Lajunen, Timo (2018-04-01)
The aim of this study was to examine the relationship between pedestrian safety attitudes and pedestrian behaviors by using the attitude questionnaire developed for this study. For this purpose, in the process of data collection, the data were collected from a total of 553 pedestrians whose age ranged from 18 to 55 by using the newly developed Pedestrian Attitude Questionnaire and Pedestrian Behavior Scale developed by Nordfjærn ve Şimşekoğlu (2013). Exploratory factor analysis for the newly developed Pedes...
Citation Formats
A. Eryılmaz, Ö. F. Özdemir, U. Yıldırım, B. Garip, and D. Demirtaş, “Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması,” Trabzon, Türkiye, 2016, p. 280, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74796.