Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması

2016-09-30
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın birincisidir. Bu çalışmada Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması amacı ile üç-basamaklı kavram yanılgısı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması aşamaları anlatılmıştır. Kuvvet ve Hareket Kavram Testi, Kinematik Grafiklerini Anlama Testi, Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve Geometrik Optik Kavram Testi geliştirilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın evrenini tüm Türkiye’deki örgün öğrenim veren devlet liseleri oluşturmaktadır. Çok adımlı örnekleme yöntemi kullanılarak 284 genel lise, 251 meslek lisesi seçkisiz olarak belirlenmiştir. Toplamda 29425 öğrenciye 44770 kavram yanılgısı testleri yollanmıştır. Bazı öğrencilere iki farklı kavram yanılgısı testi vererek kavramların birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesine olanak sağlanmıştır. Bu şekilde toplamda 11660 öğrenciye kuvvet ve hareket, 9955 öğrenciye kinematik grafiklerini anlama, 11550 öğrenciye basit elektrik devresi ve 11605 öğrenciye geometrik optik kavram testleri yollanmıştır. Testler optik formlara basılmış ve okullara posta yolu ile gönderilmiş ve toplanmıştır. Gelen formlar optik okuyucularda okutulduktan sonra veriler Excel ve SPSS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Kavram yanılgısı testlerinin sonuçları, bölgelere göre analizleri ve birbirleri ile ilişkileri devam eden sunularda anlatılacaktır.
Citation Formats
A. Eryılmaz et al., “Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması,” Trabzon, Türkiye, 2016, p. 280, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74796.