Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları

2016-09-30
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın üçüncüsüdür. Bu çalışmanın ilk amacı basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek ve bu ölçüm araçlarını Türkiye’deki lise öğrencilerini temsil edebilecek bir örnekleme uygulayarak öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. İkinci amacı ise, basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını farklı aşamalara göre incelemektir. Bu çalışmada ilk olarak alan yazınında ortaya konulan basit elektrik devreleri ile ilgili 10 kavram yanılgısı ve geometrik optik ile ilgili 8 kavram yanılgısı özetlenecektir. İkinci olarak, Türkiye örnekleminde bulunan kavram yanılgılarını ölçmek için geliştirilen üç aşamalı 14 sorudan oluşan Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve üç aşamalı 12 sorudan oluşan Geometrik Optik Kavram Testi ve devamında geliştirme süreçleri anlatılacaktır. Son olarak; öğrencilerin testlere verdikleri cevapların üç aşamaya göre analiz sonuçları detaylı açıklanacaktır. Başlıca sonuçlar şu şekildedir. Öğrencilerde basit elektrik devreleri konusunda en çok bulunan kavram yanılgısı (%31) ‘Çarpışan Akım Modeli’ iken geometrik optik konusunda en çok bulunan kavram yanılgısı (%31) düzlem aynada görüntünün yeri ile ilgilidir. Cevaplar üç aşama, ilk iki aşama ve ilk aşama olarak ayrı ayrı analiz edildiğinde birinci ve ikinci aşamalar arasında hemen her soru için keskin farklar ortaya çıktığı görülmüştür.
12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28 - 30 Eylül 2016

Suggestions

Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın ikincisidir. Fizik Eğitimi üzerine yapılan birçok çalışma öğrencilerin mekanik konularını anlamada güçlük yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki lise öğrencilerinin kuvvet ve hareket konundaki kavram yanılgıları ve kinematik grafiklerini anlama konusunda yaşadıkları zorluklar üç aşamalı testler ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, 12 sorudan oluşan Kuvvet ve Hareket Kavram Testi ile 21 sorudan oluşan Kinematik Grafiklerini ...
Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın birincisidir. Bu çalışmada Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması amacı ile üç-basamaklı kavram yanılgısı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması aşamaları anlatılmıştır. Kuvvet ve Hareket Kavram Testi, Kinematik Grafiklerini Anlama Testi, Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve Geometrik Optik Kavram Testi geliştirilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın e...
Sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri
Ubuz, Behiye (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2009-04-01)
Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşlerini araştıran nitel bir çalışmadır. Gazi Üniversitesinde ikinci öğretimde okumakta olan 109 3.sınıf öğretmen adayına açık uçlu bir soru yanıtlanmak üzere verilmiştir. İyi öğretmen olma ile ilgili görüşler kişisel karakteristikler, konu ve konu anlatımına hakimlik, beceriler, profesyonel gelişim, takdir edilme ve görev yükümlülüğü başlıkları altında toplanmış olmasına rağmen verilen yanıtların çoğunluğu kişisel karakteristiklerin fa...
Lise Öğrencilerinin Fizik Başarılarına Etki Eden Öğretmen Nitelikleri ile İlgili Algıları
Korur, Fikret; Eryılmaz, Ali (Gazi Üniversitesi , 2009-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fizik başarısını etkileyen öğretmen niteliklerini ve bu niteliklerin öğrencinin fizik başarısına etkilerini araştırmak ve bunların bazı değişkenlerle ilişkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki 3 bölgede ve her bölgeden 3 ilde, 9. sınıf seviyesinden 11. sınıf seviyesine kadar toplam 2177 devlet lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Öğrencilerden toplanan veriler optik okuyucu yardımıyla bilgisayara girilmiş ve bütün betimsel istatistikleri, geçerlil...
Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırıözelleme ve aşırı genelleme.
Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (2017-01-01)
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimlerini ve bu süreçte yaşadıkları yanılgıları ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, farklı başarı düzeyinde yer alan on sekiz yedinci sınıf öğrencisi ile bireysel klinik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Klinik görüşmelerde öğrencilerden sırasıyla sözel ve yazılı olarak paralelkenar tanımını yapması, farklı paralelkenar örnekleri çizmesi ve örnek olan ve olmayan şekiller arasından paralelkenar olan şekilleri belirlemesi istenmiş...
Citation Formats
A. Eryılmaz, Ö. F. Özdemir, U. Yıldırım, B. Garip, and D. Demirtaş, “Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları,” Trabzon, Türkiye, 2016, p. 281, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88149.