Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları

2016-09-30
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın üçüncüsüdür. Bu çalışmanın ilk amacı basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek ve bu ölçüm araçlarını Türkiye’deki lise öğrencilerini temsil edebilecek bir örnekleme uygulayarak öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. İkinci amacı ise, basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını farklı aşamalara göre incelemektir. Bu çalışmada ilk olarak alan yazınında ortaya konulan basit elektrik devreleri ile ilgili 10 kavram yanılgısı ve geometrik optik ile ilgili 8 kavram yanılgısı özetlenecektir. İkinci olarak, Türkiye örnekleminde bulunan kavram yanılgılarını ölçmek için geliştirilen üç aşamalı 14 sorudan oluşan Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve üç aşamalı 12 sorudan oluşan Geometrik Optik Kavram Testi ve devamında geliştirme süreçleri anlatılacaktır. Son olarak; öğrencilerin testlere verdikleri cevapların üç aşamaya göre analiz sonuçları detaylı açıklanacaktır. Başlıca sonuçlar şu şekildedir. Öğrencilerde basit elektrik devreleri konusunda en çok bulunan kavram yanılgısı (%31) ‘Çarpışan Akım Modeli’ iken geometrik optik konusunda en çok bulunan kavram yanılgısı (%31) düzlem aynada görüntünün yeri ile ilgilidir. Cevaplar üç aşama, ilk iki aşama ve ilk aşama olarak ayrı ayrı analiz edildiğinde birinci ve ikinci aşamalar arasında hemen her soru için keskin farklar ortaya çıktığı görülmüştür.
Citation Formats
A. Eryılmaz et al., “Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları,” Trabzon, Türkiye, 2016, p. 281, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88149.