Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları

2016-09-30
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın üçüncüsüdür. Bu çalışmanın ilk amacı basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı ölçüm araçları geliştirmek ve bu ölçüm araçlarını Türkiye’deki lise öğrencilerini temsil edebilecek bir örnekleme uygulayarak öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. İkinci amacı ise, basit elektrik devresi ve geometrik optik konularında karşılaşılan kavram yanılgılarını farklı aşamalara göre incelemektir. Bu çalışmada ilk olarak alan yazınında ortaya konulan basit elektrik devreleri ile ilgili 10 kavram yanılgısı ve geometrik optik ile ilgili 8 kavram yanılgısı özetlenecektir. İkinci olarak, Türkiye örnekleminde bulunan kavram yanılgılarını ölçmek için geliştirilen üç aşamalı 14 sorudan oluşan Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve üç aşamalı 12 sorudan oluşan Geometrik Optik Kavram Testi ve devamında geliştirme süreçleri anlatılacaktır. Son olarak; öğrencilerin testlere verdikleri cevapların üç aşamaya göre analiz sonuçları detaylı açıklanacaktır. Başlıca sonuçlar şu şekildedir. Öğrencilerde basit elektrik devreleri konusunda en çok bulunan kavram yanılgısı (%31) ‘Çarpışan Akım Modeli’ iken geometrik optik konusunda en çok bulunan kavram yanılgısı (%31) düzlem aynada görüntünün yeri ile ilgilidir. Cevaplar üç aşama, ilk iki aşama ve ilk aşama olarak ayrı ayrı analiz edildiğinde birinci ve ikinci aşamalar arasında hemen her soru için keskin farklar ortaya çıktığı görülmüştür.
12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28 - 30 Eylül 2016

Suggestions

Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın ikincisidir. Fizik Eğitimi üzerine yapılan birçok çalışma öğrencilerin mekanik konularını anlamada güçlük yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki lise öğrencilerinin kuvvet ve hareket konundaki kavram yanılgıları ve kinematik grafiklerini anlama konusunda yaşadıkları zorluklar üç aşamalı testler ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, 12 sorudan oluşan Kuvvet ve Hareket Kavram Testi ile 21 sorudan oluşan Kinematik Grafiklerini ...
Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması
Eryılmaz, Ali; Özdemir, Ömer Faruk; Yıldırım, Ufuk; Garip, Belkıs; Demirtaş, Dilber (2016-09-30)
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın birincisidir. Bu çalışmada Türkiye’de lise öğrencilerinin fizik konularındaki kavram yanılgılarının coğrafik bölgelere göre haritalanması amacı ile üç-basamaklı kavram yanılgısı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması aşamaları anlatılmıştır. Kuvvet ve Hareket Kavram Testi, Kinematik Grafiklerini Anlama Testi, Basit Elektrik Devreleri Kavram Testi ve Geometrik Optik Kavram Testi geliştirilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Çalışmanın e...
Bir başarı testi geliştirme çalışması Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması
Şen, Hanife Can; Eryılmaz, Ali (2011-01-01)
Bu çalışmanın amacı Basit Elektrik Devreleri konusunda öğrencilerin başarısını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aleti geliştirmektir. İlk olarak öğretim programı dikkate alınarak bir kazanım listesi hazırlanmış, sonra bu kazanımlara uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce uzman görüşleri alınmış, yirmi öğrenciyle pilot çalışması yapılmış ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu oluşturulmuştur. Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT) son halini aldıktan sonra 307 ll.s...
Ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimleri: Aşırıözelleme ve aşırı genelleme.
Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (2017-01-01)
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin paralelkenarı ayırt etme biçimlerini ve bu süreçte yaşadıkları yanılgıları ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, farklı başarı düzeyinde yer alan on sekiz yedinci sınıf öğrencisi ile bireysel klinik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Klinik görüşmelerde öğrencilerden sırasıyla sözel ve yazılı olarak paralelkenar tanımını yapması, farklı paralelkenar örnekleri çizmesi ve örnek olan ve olmayan şekiller arasından paralelkenar olan şekilleri belirlemesi istenmiş...
Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri
Bora Doğan, Nihal; Arslan, Orhan; Çakıroğlu, Jale (2006-01-01)
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki lise 10. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkında bakış açılarını araştırmaktır.Araştırmaya Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesinden seçilen 21 ilden toplam 1994 öğrenci (872 kız, 1121 erkek) katılmıştır.Katılımcıların “bilimin doğası” hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için “Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşler” (VOSTS)anketinden 6 soru bu çalışma için seçilerek, Türkçe’ye adapte edilmiş ve kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin bilimin doğasıkonusunda birçok kavram yanıl...
Citation Formats
A. Eryılmaz, Ö. F. Özdemir, U. Yıldırım, B. Garip, and D. Demirtaş, “Lise öğrencilerinin basit elektrik devreleri ve geometrik optik konusundaki kavram yanılgıları,” Trabzon, Türkiye, 2016, p. 281, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88149.