Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar

2016-09-30
Bu çalışma birbirinin devamı olan dört çalışmanın ikincisidir. Fizik Eğitimi üzerine yapılan birçok çalışma öğrencilerin mekanik konularını anlamada güçlük yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki lise öğrencilerinin kuvvet ve hareket konundaki kavram yanılgıları ve kinematik grafiklerini anlama konusunda yaşadıkları zorluklar üç aşamalı testler ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, 12 sorudan oluşan Kuvvet ve Hareket Kavram Testi ile 21 sorudan oluşan Kinematik Grafiklerini Anlama Testi geliştirilmiştir. Kuvvet ve Hareket Kavram Testindeki sorular 6 kavram yanılgısını ölçmeye yönelik, Kinematik Grafiklerini Anlama Testindeki sorular ise 8 zorluğu ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Her bir test grubu için elde edilen veriler üç aşamaya, ilk iki aşamaya ve tek aşamaya göre ayrı ayrı analiz edilmiştir. Üç aşamalı testler, hem öğrencinin kavramı doğru bildiği halde verdiği yanlış yanıtları, hem kavramı yanlış bildiği halde verdiği doğru yanıtları, hem de bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışları ayırt etmeye olanak sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin kavram yanılgılarına yönelik daha geçerli sonuçlar sunmaktadır. Örneğin, kuvvet hareket konusundaki kavram yanılgıları ilk aşama ile ölçüldüğünde öğrencilerin ortalama %31’inde kavram yanılgısına rastlanacakken, ilk iki aşama ile ölçülürken öğrencilerin %19’unda, üç aşama ile ölçüldüğünde %16’sında kavram yanılgısına rastlanmaktadır. Benzer şekilde öğrencilerin kinematikte yaşadıkları zorluklar üç aşama, ilk iki aşama ve ilk aşamaya göre ayrı ayrı hesaplandığında sırasıyla %8, %13 ve %36 oranlarına ulaşılmaktadır.
Citation Formats
A. Eryılmaz et al., “Lise Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları Ve Kinematik Grafiklerini Anlama Konusunda Yaşadığı Zorluklar,” presented at the 12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016), Trabzon, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75832.