Ülseratif Kolit Endoskopik Mayo Skorunun Yapay Zeka İle Değerlendirilmesi

2020-11-25
Ergenç, İlkay
Kani, Haluk Tarık
Polat, Görkem
Özen Alahdab, Yeşim
Temizel, Alptekin
Atuğ, Özlen

Suggestions

Metastatic behaviour of doxorubicin resistant MCF-7 breast cancer cells after Vimentin silencing
Tezcan, Okan; Gündüz, Ufuk; Department of Biology (2013)
Chemotherapy is one of the common treatments in cancer therapy. The effectiveness of chemotherapy is limited by several factors one of which is the emergence of multidrug resistance (MDR). MDR is caused by the activity of diverse ATP binding cassette (ABC) transporters that pump drugs out of the cells. There are several drugs which have been used in treatment of cancer. One of them is doxorubicin that intercalates and inhibits DNA replication. However, doxorubicin has been found to cause development of MDR ...
Doksorubisin dirençli ve duyarlı meme kanseri hücre hatlarında hücre yüzey yükü farkının moleküler düzeyde belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Külah, Haluk(2016-12-31)
Literatürde var olan çalışmalar, meme kanseri hücrelerinin elektriksel yüzey yüklerinin, sağlıklı hücrelerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yapılan son çalışmalarımızdan birinde ise anti-kanser özellikte bir ilaç olan Doksorubisin'e dirençli meme kanseri hücrelerinin yüzey yüklerinin, ilaca duyarlı kanser hücrelerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu projede öncelikle MCF-7 meme kanseri ve Doksorubisin dirençli MCF-7 meme kanseri hücrelerinin çeşitli pH’lardaki (asidik, bazik ve nötr solüsyonlard...
Doksorubisin üklü Dekstran kaplı manyetik nanoparçacıkların MCF-7 meme kanseri hücre hattında sitokin genlerinin ifade düzeyleri üzerindeki etkileri
Yalçın Azarkan, Serap; Mutlu, Pelin; Gündüz, Ufuk (null; 2017-02-23)
Doksorubisin Bağlı Kitosan Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Yalcin, Serap; Unsoy, Gozde(2015-12-31)
Nanoparçacıkların kanser tedavisi, ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanımı çalışmaları son zamanlarda artış göstermektedir. Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme ...
Hiperspektral Görüntülerde Arkeolojik Kalıntıların İncelenmesi
Çetin, Yasemin; Düzgün, Hafize Şebnem; Başkurt, Nur Didem; Soydan, Hilal; Özdemir, Okan Bilge; Korkmaz, Özgür; Çinar, Umut; Gür, Yusuf; Eken, Isa Cem; Ömrüuzun, Fatih(2017-12-31)
Bu projede hiperspektral imgelerin sahip olduğu yüksek spektral bilgi kullanılarak tarihi eserlerin kimyasal, fiziksel yapıları incelenecek, bu materyallerin yapım-oluşum zamanları ve bozulma durumları çalışılacaktır. Önerilen proje hiperspektral imgeler kullanılarak aşağıdaki problemler üzerinde çalışılması planlanmaktadır. Birinci problem alınan görüntülerdeki materyal bileşenlerinin tespiti olarak düşünülmüştür(hiperspektral ayrıştırma). Buna bağlı olarak malzemelerin bozulmalarının incelenmesidir (değiş...
Citation Formats
İ. Ergenç, H. T. Kani, G. Polat, Y. Özen Alahdab, A. Temizel, and Ö. Atuğ, “Ülseratif Kolit Endoskopik Mayo Skorunun Yapay Zeka İle Değerlendirilmesi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74892.