”Kararı Kendiniz Verin!” Erken Yirminci Yüzyıl Amerikan Tütün Reklamcılığında Doğulu Kadın ve Erkeğin Tasviri

2019-11-01
Amerika’nın en popüler Türk sigarası şirketleri yirminci yüzyılın başında Birleşik Devletler tütün endüstrisinde etkili rakipler haline geldi. Bu şirketler, ürünlerinin tanınırlığını ve itibarını artırmak için abartılı bir şekilde canlı ve renkli reklamlar ve sigara paketlerinden faydalandı. Türk tütününün geldiği toprakları çarpıcı bir biçimde anımsatmak amacıyla, mübalağalı bir Oryantalizm bağlamında Doğulu kadına dair önyargılı ve yanlış tasvirleri sıklıkla kullandı. Bu makale, 1900’lü yılların başlarında ticari reklamcılığın, modern Batı toplumlarında kalıcı bir biçimde etkisi görülen olumsuz etnik ve toplumsal cinsiyet stereotiplerinin gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu açıklayacaktır. Aynı zamanda, müşterek görsel belleğin oluşumu ve şekillenmesi için grafik tasarım ve illüstrasyonların hazırlanması sırasında egzotizmden yararlanmanın önemine de değinecektir.
Citation Formats
B. Gürsel, “”Kararı Kendiniz Verin!” Erken Yirminci Yüzyıl Amerikan Tütün Reklamcılığında Doğulu Kadın ve Erkeğin Tasviri,” pp. 321–336, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74933.