Yalın inşaat uygulamalarının 4-boyutlu model ile gösterimi

2014-11-08
Erol, Huseyin
Eken, Görkem
Bilgin, Gözde
Dikmen Toker, İrem
Birgönül, Mustafa Talat
Üretimdeki fireyi minimize ederken, nihai ürünün değerini maksimize etmeye odaklı yalın üretim prensibi, imalat endüstrisinde benimsenmiş ve başarılı sonuçlar elde edinilmiştir. Yapım projelerinde sıklıkla yaşanan bütçe ve planlama hedeflerinin gerçekleştirilememesi sorunu, yalın üretim prensiplerinin inşaat sektörüne de uygulanmasını teşvik edici mahiyettedir. Ancak yalın inşaat kavramı henüz çok yeni olduğundan, inşaat sektöründe uygulanabilirliği tartışma konusudur. Bu kapsamda, inşaat sürecinin görselleştirilmesini sağlayan 4-boyutlu modelleme tekniklerinin yalın inşaat uygulamalarının gösterimi için uygun olduğu düşünülmektedir. 4-boyutlu modellemenin sunduğu görselleştirme olanağı, yapım sürecinin kolaylıkla takip edilmesini sağlayacak bir unsur olarak belirginleşmektedir. Bu amaçla; çalışmada öncelikle yalın inşaat uygulamalarının yansıtılabileceği bina özellikleri ve iş programı tanımlanmış ve bu kapsamda oluşturulan binalar 4-boyutlu olarak modellenmiştir. Yalın inşaat uygulamalarının, oluşturulan 4-boyutlu model aracılığıyla gösterilmesi hedeflenmiş ve uygulanabilirliğinin örneklendirilmesi sağlanmıştır
Citation Formats
H. Erol, G. Eken, G. Bilgin, İ. Dikmen Toker, and M. T. Birgönül, “Yalın inşaat uygulamalarının 4-boyutlu model ile gösterimi,” presented at the 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, ( 6 - 08 Kasım 2014), Antalya, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74936.