STEM Alanlarına Yönelik Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Beklenti Değer Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi Motive Edilmiş Davraniş Tercihi Modeli

2016-09-30
Son yıllarda yurt dışında ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda fen, matematik, teknoloji ve mühendislik (STEM) alanını seçen öğrencilerin sayısında bir azalma olduğu ortaya konulmuştur. Bu nedenle STEM alanlarındaki meslek seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi oldukça önemlidir. Ortaöğretime devam eden öğrencilerin meslek seçimlerini etkileyen faktörleri inceleyen çalışmalarda Beklenti-Değer Kuramı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yeterlik beklentisi ve değer algısının bireylerin davranışlarını ve seçimlerini yönlendiren iki temel faktör olduğunu vurgulayan bu modelin öğrencilerin STEM alanları ile ilgili tercihlerini çalışmak için de uygun olduğu belirtilmiştir. Bu çalışma, boylamsal olarak planlanan bir çalışmanın ilk kısmını oluşturmaktadır. Beklenti Değer- Motive edilmiş Davranış Tercihi (BD-MDT) modeli kullanılarak, öğrencilerin STEM alanlarındaki meslek seçimini etkileyen unsurları saptamak amaçlanmaktadır. Veriler, lise son sınıf öğrencilerinden 17 maddeden ve 5 boyuttan oluşan 7’li likert türünde “Beklenti Değer-Motive Edilmiş Davranış Tercihi” ölçeği ile öznel norm ve öz kimlik ölçekleri ile toplanacak ve güvenirlik-geçerlik çalışmaları yapılacaktır. Ek olarak seçimlerinin altında yatan nedenleri ortaya çıkarmak için bir grup öğrenci ile görüşmeler yapılacaktır. Çalışma sonucunda öğrencilerin meslek seçimlerini etkileyen unsurların saptanması hedeflenmektedir.

Suggestions

SANAL GERÇEKLİK VE GÖZ TAKİBİ UYGULAMALARI İLE YBM TABANLI TEHLİKE ANALİZİ SİSTEMİ
Pekeriçli, Mehmet Koray; Acartürk, Cengiz; Tanyer, Ali Murat(2018-12-31)
Önerilen projede çeşitli Bilgi Teknolojileri (BT) yardımıyla inşaat sektöründeki meslek gruplarının farklı deneyim seviyesindeki çalışanlarının iş güvenliği bağlamında tehlike algılarının tespit edilmesi ve buna göre daha güvenli bir iş ortamı için ne tür önlemler alınabileceğinin ve proje süreçlerinin nasıl değiştirilebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği
Büyükcivelek, Ahmet Burak(2018-12-31)
Türkiye’de bilgi teknolojilerine verilen önemle birlikte gelişen teknokentlerin yalnızca ekonomiye katkı sağlayan, üniversite-devlet-özel sektör işbirliğinin bir yansıması olan kurumlar olmadıkları, yüksek entelektüel kapasiteye ve bilgi birikimine sahip olan yaratıcı çalışanlarının kentle özel ilişkiler kurdukları ve bu ilişkiler aracılığıyla çalışmalarına ve yaşamlarına farklı güdülerle devam ettikleri düşünülmektedir. Önerilen araştırma Ankara’da etkinlik gösteren yedi teknokent alanında çalışmakta olan ...
Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
ÇETİN, MUSTAFA; Demircan, Hasibe Özlen (2020-04-01)
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin...
A technostructure proposal for online delivery of stps graduate program
Deli, Fatma; Sayın, Erol; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
The purpose of this thesis is finding out whether offering an Online STPS Graduate Program with a tuition fee is feasible or not. Firstly, definition and brief history of distance education is given. Secondly, distance education applications in the world and in Turkey are studied. The main part of the thesis is the cost analysis made about the online delivery of STPS Graduate Program. The cost items of offering an online course are determined and then specific cost values are assigned to these items. By det...
Understanding individual behavior and moral judgments on food waste in a university cafeteria
Özokcu, Selin; Özdemir, Özlem; Beklioğlu, Meryem; Department of Earth System Science (2021-11-18)
Along with the global food crisis, climate change, population growth, urbanization, enlarging middle class, and shifts in consumption patterns, food waste became a severe problem to tackle. Around one-third of produced food, which approximates to 1.3 billion tonnes per year, has been globally wasted throughout the food supply chain. A considerable literature has proliferated around the theme of food waste; and yet the drivers of consumer-level food waste in emerging economies remains unattended. This disser...
Citation Formats
F. Güler, S. Sungur, and C. Öztekin, “STEM Alanlarına Yönelik Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Beklenti Değer Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi Motive Edilmiş Davraniş Tercihi Modeli,” presented at the XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28 - 30 Eylül 2016, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75106.