Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi

2018-01-01
Işık Baş, Hatice
Şahin Acar, Başak
Özen Çıplak, Ayça
Bu çalışmanın amacı anne-ergen çiftlerinin toplumsal cinsiyet şemalarını içerik analizi yoluyla niteliksel olarak araştırmaktır. Bu amaçla 61 anne-ergen çiftine ulaşılmış ve laboratuvara gelen katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Katılımcı çiftlerle (anne-ergen) yapılan bu bireysel görüşmelerde, ergenlere ileride nasıl bir kadın/erkek olmak istedikleri, annelere ise ileride oğullarının/kızlarının nasıl bir erkek/kadın olmasını istedikleri sorulmuştur. Katılımcıların cevaplarını içeren ses kayıtları birebir yazıldıktan sonra nitel olarak incelenmiş, tematik üniteler belirlenmiş ve bu belirlenen tematik üniteler kadınsılık, erkeksilik ve nötr kategorilerin altına yerleştirilmiştir. Bununla beraber, katılımcıların cevapları parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden birisi olan ki-kare testi ile analiz edilmiş ve a) anne-ergen b) annelerin kız ve oğlan çocukları ve c) kız ve oğlan ergenlerin kendileri için her bir ana temayı kullanma sıklıkları karşılaştırılmıştır. Ki-kare testlerinin sonuçları anneler, kız ve oğlan ergenler için ana temaların kullanım sıklığı açısından anlamlı farklar göstermiştir. Sonuçlar toplumsal cinsiyet kuramları çerçevesinde tartışılmıştır.
Citation Formats
H. Işık Baş, B. Şahin Acar, and A. Özen Çıplak, “Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi,” pp. 41–56, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/aile-iklimi-olcegi-toad.pdf.