Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi

2018-01-01
Işık Baş, Hatice
Şahin Acar, Başak
Özen Çıplak, Ayça
Bu çalışmanın amacı anne-ergen çiftlerinin toplumsal cinsiyet şemalarını içerik analizi yoluyla niteliksel olarak araştırmaktır. Bu amaçla 61 anne-ergen çiftine ulaşılmış ve laboratuvara gelen katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Katılımcı çiftlerle (anne-ergen) yapılan bu bireysel görüşmelerde, ergenlere ileride nasıl bir kadın/erkek olmak istedikleri, annelere ise ileride oğullarının/kızlarının nasıl bir erkek/kadın olmasını istedikleri sorulmuştur. Katılımcıların cevaplarını içeren ses kayıtları birebir yazıldıktan sonra nitel olarak incelenmiş, tematik üniteler belirlenmiş ve bu belirlenen tematik üniteler kadınsılık, erkeksilik ve nötr kategorilerin altına yerleştirilmiştir. Bununla beraber, katılımcıların cevapları parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerden birisi olan ki-kare testi ile analiz edilmiş ve a) anne-ergen b) annelerin kız ve oğlan çocukları ve c) kız ve oğlan ergenlerin kendileri için her bir ana temayı kullanma sıklıkları karşılaştırılmıştır. Ki-kare testlerinin sonuçları anneler, kız ve oğlan ergenler için ana temaların kullanım sıklığı açısından anlamlı farklar göstermiştir. Sonuçlar toplumsal cinsiyet kuramları çerçevesinde tartışılmıştır.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Kredi Balonlarının Belirlenmesi
Cömert, Hasan(2017-12-31)
Bu çalışma aşırı kredi genişlemesi dönemlerini çeşitli istatistik ve ekonometrik yöntemler yoluyla tespit edip tarihlemeyi amaçlamaktadır. Bu projede var olan yöntemlerin artı ve eksilerini tartıştıktan sonra, yeni bir yöntem önermeyi amaçlamaktayız. Bu yeni yöntem, bu tip analizlerde ihmal edilen kredi dinamiklerinin değişen değişkenliğini/varyansını hesaba katarak bu soruna basit bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Kredi patlamalarının bu yeni yöntemle analizi kredi patlamalarının karakteristiği, belirleyen...
An analysis of stock splitz in the İstanbul Stock Exchange
Yılmaz, Işıl Sevilay; Rhoades, Seza Danışoğlu; Department of Business Administration (2003)
The primary purpose of this study is to test the validity of the trading range hypothesis as a basis for stock split decisions of Turkish companies. In the first part, the liquidity effects of stock splits on Turkish stocks are examined. Second, the optimal trading ranges for different-sized firms and firms with different investor bases are determined. Finally, the main empirical question of the study is analyzed by testing whether or not Turkish firms whose share prices rise above their optimal trading ran...
Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi
Gönül, Buse; Işık Baş, Hatice; Şahin Acar, Başak (2018-10-01)
Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve gü...
The moderator role of maternal attachment between mothers’ and children’s elaborativeness in mother-child reminiscing
Akış, Aysu; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2020-10-15)
The current study aimed to investigate mother-child dyads’ elaborativeness in shared memory conversations in relation to the moderator role of mothers’ romantic attachment style. Within the scope of the current study, home visits were implemented with the participation of 288 mothers and their 4 to 6-year-old-children. Each motherchild dyad conversed about a shared past event for 5 minutes during the home visits, and mothers reported their attachment styles. Conversations were coded separately for moth...
Tiyatro İzleyicisinin Akış Deneyimi: Duygudurumların Çeşitliliği, Yoğunluğu ve Değerliği Hipotezlerinin Sınanması
DEMİRUTKU, Kürşad; AĞAOĞLU, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Bu çalışmanın amacı tiyatro izleyicisinin akış ve ilişkili duygudurum deneyimlerini incelemektir. İlgili alanyazından hareketle oyun sırasındaki akış deneyiminin daha çeşitli, daha yoğun ve daha olumlu duygu deneyimiyle ilişkili olacağı hipotezleri önerilmiştir. Ankara’daki özel bir tiyatroda Gideon’un Düğümü adlı tiyatro oyununu izlemeye gelen 146 gönüllü katılımcıya oyunun hemen bitiminde bu araştırmaya özel tasarlanan ölçekler uygulanmıştır. Bulgular, izleyicilerin tiyatro oyunu sırasında yüksek düzeyde ...
Citation Formats
H. Işık Baş, B. Şahin Acar, and A. Özen Çıplak, “Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 41–56, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/aile-iklimi-olcegi-toad.pdf.