Mikrodalga kızıl ötesi kombinasyonu ile kurutmanın ön işlem görmüş patlıcanların kuruma davranışı üzerindeki etkileri

2015-05-13
Patlıcan vitamin ve mineral değeri yüksek bir sebzedir fakat hasattan sonra raf ömrü kısadır. Kurutma, sebzelerin raf ömrünü uzatmak için uygulanan önemli koruma yöntemlerinden biridir. Kurutma endüstrisinde yaygın olarak konveksiyonel kurutucular tercih edilmektedir. Fakat düşük enerji verimi, uzun kurutma süresi ve buna bağlı olarak ürün kalitesindeki problemler konveksiyonel kurutmanın başlıca dezavantajlarıdır. Mikrodalga-kızıl ötesi kombinasyonu ile kurutma, düşük kurutma süresi ve yüksek ürün kalitesi ile kurutma sektörü için iyi bir alternatiftir. Ozmotik kurutma başlangıç nem miktarını düşürmek için uygulanan bir ön işlemdir. Literatürde patlıcanın mikrodalga-kızıl ötesi kombinasyonu ile kurutulması ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı mikrodalga-kızıl ötesi kombinasyonu ile kurutmanın ön işlem uygulanmış patlıcanların kuruma özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. % 20 konsantrasyondaki tuzlu su solüsyonu kullanılarak başlangıç nem miktarı 14∓ 0.314 kg su/ kg kuru madde‟den 3.2 ∓ 0.014 kg su/ kg kuru madde‟ye düşürülmüştür. Ön işlem görmüş patlıcan dilimleri, mikrodalga-kızıl ötesi kombinasyonlu fırının farklı mikrodalga güçleri (%30, %40 and %50) ve farklı kızıl ötesi güçleri (%10, %20 ve %30) kullanılarak 0.13∓ 0.002 nem miktarına sahip olana kadar kurutulmuştur. Sabit kızıl ötesi güçte (%10 kızıl ötesi), mikrodalga gücü % 30‟dan %50‟ye çıkarıldığında kurutma süresi 21 dakikadan 12 dakikaya düşmüştür. Mikrodalga gücü arttıkça artan iç basınç nem transferini hızlandırıp kurutma süresini kısaltmıştır. Ayrıca %10, %20 ve %30 kızıl ötesi güçleri %30 mikrodalga gücü ile birleştirildiğinde kurutma süreleri sırası ile 21, 19 ve 17 dakika olarak bulunmuştur. Yüksek kızıl ötesi gücü yüzey sıcaklığını yükselttiği için kuruma süresini düşürmüştür. Ayrıca %20 kızıl ötesi gücü ve %50 mikrodalga gücü kombinasyonunda ozmotik kurutma uygulanmış patlıcanların kuruma davranışı ön işlem uygulanmamış patlıcanlarınkiyle karşılaştırılmıştır ve ozmotik kurutmanın kurutma süresini 19 dakikadan 11 dakikaya düşürdüğü belirlenmiştir. Bu durumun nedeni ön işlem görmüş patlıcanların görmemiş olanlara göre düşük başlangıç nem miktarına sahip olmasıdır.
Pamukkale Üniversitesi Gıda Sempozyumu III, (13 - 15 Mayıs 2015)

Suggestions

Atık Çamurların Değerlendirilmesi İçin Güneş Enerjili Kurutma Teknolojileri Geliştirilmesi
Tarı, İlker; Bayer, Özgür; Baker, Derek Keıth; Kazanç Özerinç, Feyza(2020-04-01)
Zeytinyagı üretimi sırasında karasu denilen katı madde içerikli ve yaglı bir su atık olarak çıkar. Karasu biyolojik olarak aktif oldugundan agır kokulu ve çevreye zararlı olabilecek bir atıktır. Karasu zeytinyagı fabrikası civarında olusturulan havuzlarda tutulur. Bu havuzlar su kaynaklarına veya derelere sızıntı yaparsa çevre zararı olusacagından havuzların boyutu sınırlandırılmıstır. Karasu içerigindeki yag havuz yüzeyini kaplayarak suyun buharlasmasına engel olur. Bu nedenle karasuyun kurutucularla...
COST-BASED OPTIMIZATION OF LAND APPLICATION OF SLUDGE IN GEDIZ BASIN
Yıldız, Adile Umut; Aksoy, Ayşegül; Sanin, F. Dilek; Department of Environmental Engineering (2021-12)
Sludge treatment and management is a growing challenge for countries globally. The quantities of sludge continue to increase as new wastewater treatment facilities are built and the existing ones are upgraded to keep up with the growing population. Associated costs are expected to increase with the increasing sludge amounts, and with stricter regulations that require further treatment. Knowing the cost of sludge treatment constitutes approximately half of the cost of wastewater treatment, one of the signifi...
Arıtma Çamurlarının Kurutulmasında Sera Tipi Kurutucular ve Güneş Panellerinin Birlikte Kullanımının Maliyetler Bazında İncelenmesi
Kurt, Mayıs; Aksoy, Ayşegül; Sanin, Faika Dilek (2016-01-01)
Çamurun kurutulması hem çamurun hacmini azaltarak depolama amaçlı hacim ihtiyacında hem de sızıntı suyu miktarında azalma sağlamaktadır. Çamurun ek yakıt ve tarımsal amaçlı kullanımı gibi yararlı kullanım yöntemleri ile değerlendirilmesi için çoğu kez kurutma gereklidir. Çamur kurutma yöntemleri genel olarak termal kurutma ve güneşle kurutma şeklinde değerlendirilmektedir. Termal kurutma, atıksu arıtma tesisi çamurunun kurutulup %90 katı madde oranına erişmesi için kullanılan geleneksel bir...
B grubu vitaminlerinin enkapsülasyonu
Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil(2015-12-31)
İkili emülsiyonların pek çok kullanım alanı olmasına rağmen gıda sektöründe henüz bu yöntemle üretilen kaydadeğer bir ürün bulunmamaktır. Bunun ana nedeni ikili emülsiyonların karmaşık yapılarından dolayı hazırlanmalarının zorluğu ve elde edilen ürünlerin saklama sırasında dayanıklı olmamalarıdır. Bir diğer neden ise emülsiyonların dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılan poligliserol polirisinolat esterleri (PGPR) gibi sentetik emülgatörlerin gıda endüstrisinde kullanımının kısıtlı olmasıdır. Suda çüz...
The Relationship Between Children's Neighborhood Attachment and Their Place Use: A Cross-Sectional Study in Ankara
Aşçı, Yağmur; Severcan, Yücel Can; Urban Design in City and Regional Planning Department (2022-7-07)
The positive and negative feelings about an environment begin at a very young age. The physical changes that we observe in neighborhood environments affect not only children's spatial behavior but also their psychological development. There are increasing concerns about the adverse effects of contemporary planning and design practices on children. However, far less is known empirically about how children’s neighborhood activities (in terms of types and intensity) are associated with children’s neighborhood ...
Citation Formats
A. Aydoğdu, S. G. Şümnü, and S. Şahin, “Mikrodalga kızıl ötesi kombinasyonu ile kurutmanın ön işlem görmüş patlıcanların kuruma davranışı üzerindeki etkileri,” Denizli, Türkiye, 2015, p. 145, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75306.