Akıllı bir Kirişin Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi

2005-06-01
Ömer Faruk, Kırcalı
Yaman, Yavuz
Volkan, Nalbantoğlu
Şahin, Melin
Fatih Mutlu, Karadal
Fatma Demet, Ülker
Citation Formats
K. Ömer Faruk, Y. Yaman, N. Volkan, M. Şahin, K. Fatih Mutlu, and Ü. Fatma Demet, “Akıllı bir Kirişin Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi,” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75358.