Akıllı Bir Plağın Burulma Titreşimlerinin Kontrolu

2005-07-04
Fatma Demet, Ülker
Yaman, Yavuz
Volkan, Nalbantoğlu
Ömer Faruk, Kırcalı
12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu)

Suggestions

Akıllı Bir Plakanın Serbest ve Zorlanmış Titreşimlerinin Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Ömer Faruk, Kırcalı; Yaman, Yavuz; Volkan, Nalbantoğlu; Tarkan, Çalışkan; Eswar, Prasad (2004-06-01)
Bu çalışmada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmıştitreşimlerinin kontrolü için μ-sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titreşim sönümlemedeki etkinliği sunulmuştur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin şeklinde oluğu için çalışmada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmuş, diğer ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılmış piezoelektrik yamala...
Akıllı Bir Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Aktif Kontrolu
Fatma Demet, Ülker; Volkan, Nalbantoğlu; Tarkan, Çalışkan; Yaman, Yavuz; Eswar, Prasad (null; 2003-10-01)
Bu çalı ş mada, akıllı bir plakanın serbest ve zorlanmı ş titre ş imlerinin kontrolü için μ -sentez methodu ile denetçi tasarımı ve tasarlanan denetçinin titre ş im sönümlemedeki etkinli ğ i sunulmu ş tur. Akıllı plaka havacılık yapılarında kullanılan bir fin ş eklinde olu ğ u için çalı ş mada akıllı fin diye tanımlanmaktadır. Akıllı fin bir ucu tutturulmu ş , di ğ er ucu serbest pasif alüminyum fin ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapı ...
Active vibration control of a smart sandwich plate via piezoelectric sensors and actuators
Aksoy, Yunus Tansu; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2015)
In this study, the first three vibration modes of a smart sandwich plate, which are 1st out-of-plane bending, 1st torsion and 2nd out-of-plane bending modes, are aimed to be suppressed by using active vibration control techniques comprising a pole placement controller. Smart sandwich plate is composed of a passive sandwich composite plate and piezoelectric patches (PZT Lead-Zirconate-Titanate) attached with epoxy adhesive at specific locations determined by using finite element modelling and analysis. Those...
Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı
Fatih Mutlu, Karadal; Şahin, Melin; Ömer Faruk, Kırcalı; Volkan, Nalbantoğlu; Yaman, Yavuz (2007-06-07)
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemiyle modellenen akıllı bir kirişin statik aerodinamik yükler altındaki davranışı incelenmiştir. Akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest bir aluminyum kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik yamalardan oluşmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, piezoelektrik yamaların etkisi termal benzetim yöntemi kullanılarak göz önünde tutulmuş ve akıllı kirişin sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Piezoelektrik yamaların voltaj kullanılara...
Akıllı bir Kirişin Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi
Ömer Faruk, Kırcalı; Yaman, Yavuz; Volkan, Nalbantoğlu; Şahin, Melin; Fatih Mutlu, Karadal; Fatma Demet, Ülker (2005-06-01)
Citation Formats
Ü. Fatma Demet, Y. Yaman, N. Volkan, and K. Ömer Faruk, “Akıllı Bir Plağın Burulma Titreşimlerinin Kontrolu,” presented at the 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu), Kayseri, Türkiye, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83085.