Dijital yerlilerin teknoloji ve sosyal medya hakkındaki algıları: okul öncesi öğretmen adaylarının sahip oldukları metaforların incelenmesi

2018-10-20
Altun, Dilek
Ulusoy, Mustafa
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bireylerin günlük yaşamlarında birtakım değişimlere neden olmuştur. Özellikle mobil teknolojiler ile birlikte dijital platformlarda yapılan birçok uygulama ve işlem tek bir cihaz üzerinden yapılabilmektedir. We Are Social (2018) raporuna göre, Türkiye’de günlük ortalama internette geçirilen süre 7 saat 9 dakikadır. Sosyal medyada geçirilen günlük ortalama süre ise 2 saat 48 dakikadır. Dijital yerli olarak adlandırılan günümüz öğretmen adaylarının hem günlük hem de akademik yaşamlarında yoğun şekilde teknolojik cihaz ve uygulamalardan yararlandığı gözlenmektedir. Bu nedenle, öğretmen adaylarının teknoloji ve sosyal medya hakkında sahip oldukları metaforların incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında 120 (Kadın = 102, Erkek= 18) okul öncesi öğretmen adayının teknoloji, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, internet, dijital oyun ve sosyal medya hakkında sahip oldukları metaforların incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışma verileri, Saban (2008) tarafından oluşturulan metafor inceleme formu kullanılarak toplanmıştır.
Citation Formats
D. Altun and M. Ulusoy, “Dijital yerlilerin teknoloji ve sosyal medya hakkındaki algıları: okul öncesi öğretmen adaylarının sahip oldukları metaforların incelenmesi,” presented at the Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, (26-28 Ekim 2018), Balıkesir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75644.