Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği

2016-10-08
Dönmez, Mehmet
Çağıltay, Kürşat
Günümüzde gelişen teknoloji ile bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayarlar, günlük kullanımlarının yanı sıra eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel egzersizlere ihtiyaç duyan çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Göz tembelliği gibi göz rahatsızlıkları olan çocukların, bu rahatsızlıklarının tedavisi sürecinde göz egzersizi yapmaları gerekmektedir. Bu amaca yönelik yapılan egzersizlerde klasik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bilişim teknolojilerinin kullanımı çok sınırlıdır. Bu araştırmada, göz tembelliği gibi göz rahatsızlıkları bulunan çocuklar için, bir bilgisayar ve bilgisayar ekranı üzerine sabitlenen bir mobil göz hareketleri takip cihazı kullanılarak çalışan eğitim uygulamaları geliştirilip, bu uygulamaların kullanılabilirliği test edilmiştir. Uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılabilirliğinin test edilmesi sürecinde göz tembelliği bulunan bir çocuk ile çalışılmıştır. Uygulama, temelde göz hareketleri takip cihazı aracılığı ile uygulamaları kullanan kişinin ekranda baktığı noktanın koordinatını alarak, fare imlecini ilgili noktaya hareket ettirmektedir. Oyunlaştırılmış bu uygulamalarda kullanıcının gözlerini istemli bir şekilde hareket ettirmesi hedeflenmekte ve uygulama ekranında gösterilen bir uyarana kullanıcının baktığı göz hareketleri takip cihazından gelen veriler ile onaylanmaktadır. Kullanıcının istenen yere baktığı onaylandıktan sonra uygulama kullanıcının belirlenen bir sonraki hedefe bakması için uygulama ekranında yeni bir uyaran göstermektedir. Ayrıca, uygulamalarda göz takibi başlatılmadan önce, kullanıcının odaklanması gereken süre, uygulamaların arka plan rengi ve uyaranların renkleri gibi ayarlamalar yapılabilmektedir. Bu özelliklerin ayarlanabilir olması araştırma sürecinde belirlenmiştir. Araştırma bulguları, göz hareketleri takibi tabanlı göz egzersiz eğitimi sisteminin göz tembelliği gibi göz rahatsızlıkları bulunan çocuklar için kullanılabileceğini göstermiştir. Oyunlaştırılmış uygulamalar oldukları için kullanıcının rutin uygulamalarda karşılaştığı motivasyon kaybı konusunda da iyileşmeler gözlenmiştir. Kullanıcı bu uygulamaları daha uzun süreler kullanıp daha fazla eğitim almıştır.
26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, ( 5 - 08 Ekim 2016)

Suggestions

Göz Hareketleri ile Bilgisayar Kullanma Sistemi
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (2016-05-18)
Günümüzde bilgisayar kullanımı yaygın olarak klavye, fare ve dokunmatik yüzey gibi bilgisayar giriş aygıtları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu kullanım, fiziksel temas kullanılarak, farenin hareket ettirilmesi suretiyle bilgisayar ekranındaki fare imlecinin hareket ettirilmesi ve istenildiğinde tıklama işleminin fare aracılığı ile yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca, bilgisayarda yazı yazma işlemi klavye tuşlarına basılması suretiyle veya sanal klavye kullanılarak dokunmatik yüzey ile temas sağlanması...
Az görenler için göz hareketleri takibi teknolojisi kullanılarak oyunlaştırılmış göz egzersiz eğitimi sistemi geliştirilmesi ve kullanılabilirliği
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (null; 2014-09-20)
Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarlar günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bilgisayarlar günlük kullanımın dışında eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel eğitimde, çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Az görenlerin (~%5) görme yeteneklerini arttırmaya yönelik eğitimlerde klasik yöntemler yaygın...
Engelleri Aşmak için Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi
Çağıltay, Kürşat (null; 2017-05-11)
Göz hareketleri takibi teknolojisi günden güne erişilebilirliği ve maliyeti daha makul seviyelere gelen bir teknolojidir. İlk kullanılmaya başladığı zamanlarda maliyeti yüksek olduğundan dolayı sınırlı bir kullanıma sahip olmasına rağmen günümüzde çok düşük maliyetlerde elde edilip kolayca kullanılabilecek bir teknolojidir. Bu teknolojinin önemli bir uygulama alanı da engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir. Özel gereksinime ihtiyaç duyan kişilere doğru yaklaşımlar ile hem hayatlarını destekleye...
Öğretmen Adaylarının Masallardaki İkili Zıtlıkların Kültürü Kodlayıcı Özellikleri Hakkındaki Farkındalıklarını Ölçmek
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Tokdemir, Gökçe(2018-12-31)
Eğitimcilerin masallardaki ikili zıtlıkların işleyiş mekanizmalarını deşifre etmesi ve bu bağlamda pedagojik bir yönlendirme yapması çocukların psikolojik ve pedagojik gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmak üzere ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının masallardaki ikili zıtlıkların işlevsellikleri konusundaki farkındalıklarını ölçme amaçlanmaktadır. Bu proje ayrıca azımsanamayacak bir bölümü...
An experimental investigation of gaze behavior modeling in virtual reality
Esmer, Elif; Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Department of Cognitive Sciences (2022-11)
The purpose of this study is to investigate if gaze behavior modeling on a robot avatar makes any difference in the engagement of human interlocutors. To that end, visual interaction patterns and impressions of participants during a one-on-one active conversation setting in the form of a mock-up job interview with an avatar agent have been analyzed. Experiments were conducted through eye-tracking methodology, questionnaires, and open-ended post-experimental evaluations. A robot avatar as an artificial agent...
Citation Formats
M. Dönmez and K. Çağıltay, “Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği,” presented at the 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, ( 5 - 08 Ekim 2016), Eskişehir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76099.