Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği

2016-10-08
Dönmez, Mehmet
Çağıltay, Kürşat
Günümüzde gelişen teknoloji ile bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayarlar, günlük kullanımlarının yanı sıra eğitim amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminde bilgisayarlar ve bilgisayar tabanlı sistemler etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu sistemler özel egzersizlere ihtiyaç duyan çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilmektedir. Göz tembelliği gibi göz rahatsızlıkları olan çocukların, bu rahatsızlıklarının tedavisi sürecinde göz egzersizi yapmaları gerekmektedir. Bu amaca yönelik yapılan egzersizlerde klasik yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bilişim teknolojilerinin kullanımı çok sınırlıdır. Bu araştırmada, göz tembelliği gibi göz rahatsızlıkları bulunan çocuklar için, bir bilgisayar ve bilgisayar ekranı üzerine sabitlenen bir mobil göz hareketleri takip cihazı kullanılarak çalışan eğitim uygulamaları geliştirilip, bu uygulamaların kullanılabilirliği test edilmiştir. Uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılabilirliğinin test edilmesi sürecinde göz tembelliği bulunan bir çocuk ile çalışılmıştır. Uygulama, temelde göz hareketleri takip cihazı aracılığı ile uygulamaları kullanan kişinin ekranda baktığı noktanın koordinatını alarak, fare imlecini ilgili noktaya hareket ettirmektedir. Oyunlaştırılmış bu uygulamalarda kullanıcının gözlerini istemli bir şekilde hareket ettirmesi hedeflenmekte ve uygulama ekranında gösterilen bir uyarana kullanıcının baktığı göz hareketleri takip cihazından gelen veriler ile onaylanmaktadır. Kullanıcının istenen yere baktığı onaylandıktan sonra uygulama kullanıcının belirlenen bir sonraki hedefe bakması için uygulama ekranında yeni bir uyaran göstermektedir. Ayrıca, uygulamalarda göz takibi başlatılmadan önce, kullanıcının odaklanması gereken süre, uygulamaların arka plan rengi ve uyaranların renkleri gibi ayarlamalar yapılabilmektedir. Bu özelliklerin ayarlanabilir olması araştırma sürecinde belirlenmiştir. Araştırma bulguları, göz hareketleri takibi tabanlı göz egzersiz eğitimi sisteminin göz tembelliği gibi göz rahatsızlıkları bulunan çocuklar için kullanılabileceğini göstermiştir. Oyunlaştırılmış uygulamalar oldukları için kullanıcının rutin uygulamalarda karşılaştığı motivasyon kaybı konusunda da iyileşmeler gözlenmiştir. Kullanıcı bu uygulamaları daha uzun süreler kullanıp daha fazla eğitim almıştır.
Citation Formats
M. Dönmez and K. Çağıltay, “Göz Hareketleri Takibi Teknolojisi Kullanılarak Oyunlaştırılmış Göz Egzersiz Eğitimi Sistemi Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliği,” presented at the 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, ( 5 - 08 Ekim 2016), Eskişehir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76099.