Doğu Akdeniz de Atmosferik Azot Denizsel Üretime Etkisi

2016-06-30
Nehir, Münevver
Koçak, Mustafa
İki kademeli aerosol filtre (iri: 10-2.5 μm ve ince: d < 2.5 μm) ve yağmur-suyu örnekleri Doğu Akdeniz’de bulunan Erdemli kırsalında konuşlandırılmış olan ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Ocak 2014 ve Nisan 2015 arasında toplanmıştır. Suda-çözünebilir azot türleri (organik azot (SÇOA), nitrat, amonyum ve toplam azot (SÇTA) derişimleri toplam 740 aerosol ve 26 yagmur-suyu örneklerinde belirlenmiştir. Aerosol örneklerinde atmosferik azot türleri arasında en yüksek derişimi SÇOA (24.6±16.3 nmol m-3) gösterirken, sırasıyla amonyum ve nitratça takip edilmektedir. SÇOA’nın yaklaşık olarak61%’i iri parçacıklarla ilişkilendirilirken geri kalan 39%’u ince parçacıklarla ilişkilendirilmiştir. İri ve ince atmosferik parçacıklarda SÇOA’ın SÇTA’a katkısı (iri: 31.5 nmol m-3ve ince: 34.2 nmol m-3) sırasıyla 47.6 ve 28.1 % olarak tespit edilmiştir. Yağmur-suyu örneklerinde hacim agırlıklı SÇOA ortalama derişimi 21.5 μM olarak belirlenmiştir. SÇOA derişiminin SÇTA derişimine (73.5 μM) katkısı yaklaşık olarak 29.3% ‘tür. SÇOA ve nitratın atmosferik akıları kuru ve yaş cökellerden hemen hemen esit olarak etkilenmekteyken, amonyumun atmosferik akısını yaş çökel büyük bir kısmını teşkil etmektedir (92%). Yıllık atmosferik SÇOA ve nitrat akıları sırasıyla 20.5 and 21.6 mmol m-2yr-1 hesaplanırken atmosferik amonyum akısı 15.6 mmol m-2yr-1 olarak hesaplanmıştır. Doğu Akdeniz kıyı ve açık suları için gözlenen denizsel yeni üretim göz önüne alındığında, atmosferik suda-çözünebilir azot akısının sırasıyla kıyı ve açık yüzey sularındaki denizsel üretimin % 33 ve %76’sını karşılayabileceği tespit edilmiştir.
Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, (31 Mayıs –3 Haziran 2016)

Suggestions

Kucuk hacimli orneklemlerde ikili regresyon model secim kriteri
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2016-12-31)
Bu projede amac,ikili regresyon (İR) analizinin model karsılastırma ve secme asamasinda, ozellikle de kucuk hacimli orneklemlerde kullanılacak, yeni bir yöntem gelistirmektir. AIC gibi yaygın olarak kullanılan bilgi bazli kriterlerin, farkli (dogrusal ve dogrusal olmayan/ sabit etkili veya rassal ya da karma etkili) İR modellerinin karsılastırılması ve uygun olanın secilmesinde ozellikle de orneklem hacminin kucuk oldugu veri kumelerinde, dogru İR modelini yakalamasında problemler oldugu gozlenmistir. Bu pr...
Rassal Olmayan Kayıp Veri Analizi İçin Bayezci Model Ortalaması
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl; Çiftçi, Sezgin(2015-12-31)
Günümüzde özellikle halk sağlığı, genetik, tıp, farmakoloji, biyoloji, moleküler biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi pek çok farklı alanda yapılan çalışmalarda elde edilen verilerde sıklıkla rassal olmayan kayıp verilere (ROKV) rastlanmaktadır. ROKV analizlerinde yalnızca verilerin değil, kayıp olma olasılığının da modellenmesi gerekmektedir ve bu zorunluluk ROKV analizini diğer kayıp veri türlerinin analizinden çok daha zor kılmaktadır. ROKV analizinde, kayıp olma olasılığı için farklı modeller denenir v...
Zamana Bağlı Değişen Emtia Fiyat İndeksi/İndeksleri Oluşturulması
Yozgatlıgil, Ceylan; İyigün, Cem(2017-12-31)
Son yıllarda, emtia fiyat hareketlerinin enflasyon ve büyüme gibi makro ölçekte ekonomik değişkenlerle karşılıklı etkileşimi para poltikaları yapıcıları tarafından dikkatle izlenmekte ve fiyat hareketleri istatistiksel analizlerle anlaşılmaya çalışılmaktadır. Mikro ölçekteyse, 2000 li yılların başından itibaren finansallaşmaya başlayan emtiaların ve fiyat hareketlerinin üretim ve yatırım faaliyetlerine doğrudan etkilerinin belirginleştiği bilinmektedir. Bu bağlamda; emtia fiyat dinamiklerinin nasıl şekillen...
Güney Karadeniz’de (Sinop) 2002-2004 Yıllarında Mesozooplankton Mevimselliği
Üstün, Funda; Bat, Levent; Şahin, Fatih; Satılmış, Hasan Hüseyin; Birinci Özdemir, Zekiye; Kıdeyş, Ahmet Erkan (null; 2016-05-30)
Mevcut çalışmada, Sinop İç Liman’da (güney Karadeniz) belirlenen zooplanktonun aylık bolluğu, bioması ve taksonomik kompozisyonu 2002-2004 yıllarında incelenmiştir.Zooplankton örneklemeleri aylık olarak dikey çekim yöntemiyle standart tip plankton kepçesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (210μm ağ göz açıklığı ve 50 cm kepçe ağız açıklığı).Mevcut çalışmada, toplam 27 zooplankton grubu tanımlanmıştır. Mesozooplanktonun en yüksek bolluk değeri Şubat 2003’te (193 500 birey m-2) Pseudocalanus elong...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Citation Formats
M. Nehir and M. Koçak, “Doğu Akdeniz de Atmosferik Azot Denizsel Üretime Etkisi,” ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 2016, p. 406, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76155.