Psikolojik danışman eğitiminin göz ardı edilen öğesi: Cinsellik eğitimi

2007-09-01

Suggestions

Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin cinsel bilgi kaynakları
Topkaya, Nursel; Sümer, Zeynep (null; 2007-10-17)
Psikolojik danışma ve kültürel faktörler
Erdur Baker, Özgür (2007-09-01)
Ülkemizde de yaygın olarak kabul gören Batı kültürü kaynaklı psikolojik danışma kuram ve uygulamaları doğal olarak içinde geliştiği toplumun tarihsel gelişim sürecinde biçimlenmiş ve Batılı kuramcılar, varsayımlarına ister istemez kendi kültürlerinin değer yargılarını ve düşünüş tarzlarını yansıtmışlardır. Bu çalışmada Psikolojik danışmanlık alanının dayandığı kuramsal temeller, psikolojik danışma uygulamaları, danışan ve psikolojik danışman arasındaki terapötik ilişki konuları Kültürel ve Kültürlerarası Ps...
Psikolojik Danışmanların Kültürel Kucaklayıcılığı
Canel Çınarbaş, Deniz (2016-05-09)
Psikolojik Danışmanların Kendi Yasları ve Özbakım
Padır, Mehmet Ali; Erdur Baker, Özgür (Anı, 2017-01-01)
The investigation of counseling self-efficacy levels of counselor trainees
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2011)
The purpose of this study was to investigate predictive value of life satisfaction, academic achievement, number of clients, number of counseling sessions, and satisfaction level of supervision both in terms of quality and quantity in determining counselor trainees’ counseling self-efficacy levels. The sample of this study was the 470 voluntary senior counselor trainees (335 females, 135 males) enrolled in Department of Guidance and Counseling at eleven universities in Turkey. Participants were administered...
Citation Formats
Z. Sümer, Psikolojik danışman eğitiminin göz ardı edilen öğesi: Cinsellik eğitimi. 2007, p. 200.