Batı Türkiye'deki Jeotermal Sistemlerin Yapısal Kontrolü

2015-11-04

Suggestions

Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, kökeni ve evrimine ışık tutacak niteliktedirler. Granitik kayalardan ayıklanan zirkonlarda LA-SF-ICP-MS yöntemi ile U-Pb, biyotit, hornblend ±ortoklaz gibi minerallerde ise Ar-Ar izotop çalışmaları kaya topluluklarının kristalleşme ve soğuma yaşlarını ortaya konması amacına yönelik olarak s...
Assessment of dewatering requirements for Çaldağ nickel mine in Western Turkey
Cankara, Çiğdem; Yazıcıgil, Hasan; Department of Geological Engineering (2011)
The purpose of this study is to assess the dewatering requirements of planned open pit nickel mining at Çaldağ Site in Western Turkey. Dewatering is required for safe and efficient working conditions and pit wall stability. With this scope, a groundwater model of the study area is developed and used to predict the dewatering rate. The methodology mainly involves data collection, site hydrogeologic characterization and development of conceptual model, followed by construction and use of a groundwater model t...
GIS based geothermal potential assessment for Western Anatolia
Tüfekçi, Nesrin; Süzen, Mehmet Lütfi; Department of Geological Engineering (2006)
This thesis aims to predict the probable undiscovered geothermal systems through investigation of spatial relation between geothermal occurrences and its surrounding geological phenomenon in Western Anatolia. In this context, four different public data, which are epicenter map, lineament map, Bouger gravity anomaly and magnetic anomaly maps, are utilized. In order to extract the necessary information for each map layer the raw public data is converted to a synthetic data which are directly used in the analy...
Batı Karadeniz aerosolunun zamansal değişiminin değerlendirilmesi
Genç Tokgöz, Derya Deniz; Balcılar, İlker; İlhan, Ali İhsan; Balta, Tülay; Tuncel, Süleyman Gürdal (null; 2017-11-03)
Bu çalışmada, Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Kırklareli toplanan partikül madde örneklerinin kimyasal kompozisyonu kullanılarak konsantrasyonlardaki zamansal değişiklikleri ve ölçülen konsantrasyonları etkileyen faktörleri belirlenmiştir. Partikül madde (PM) örnekleri Kırklareli ili kırsalında konuşlandırılmış bir istasyonda (41o 57.996'K, 27o 23.670'D) toplanmıştır. İstasyonun denize uzaklığı yaklaşık olarak 50 km, Bulgaristan sınırına uzaklığı ise 5 km’dir. İstasyonun bulunduğu 50 km’lik çapta herh...
Batı Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz ürünlerinde ağır metallerin belirlenmesi
Ünsal, Mustafa; Bekiroğlu, Yılmaz; Akdoğan, Şengül; Ataç, Ülkü; Kayıkçı, Yusuf; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Yıldırım, Celal(1992)
Bu raporda "Batı Karadeniz'de Ekonomik Önemi olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi" Projesi çerçevesinde Hamsi, İstavrit, Mezgit, Midye, Makroalg, Sediman ve Planktonda (fito- ve zooplankton) Cıva, Bakır ve Kurşun düzeyleri belirlenmiş ve bu düzeylerin yer ve zamana göre değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, İnebolu bölgesinde cıva ve özellikle 1 bakır konsantrasyonlarının en yüksek düzeyde olduğu ve bunu İğneada'nın izlediği gözlenmiştir. Kurşun Konsantrasyonu İğneada bölge...
Citation Formats
E. Bozkurt, “Batı Türkiye’deki Jeotermal Sistemlerin Yapısal Kontrolü,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76657.