Hide/Show Apps

Batı Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz ürünlerinde ağır metallerin belirlenmesi

Download
1992
Ünsal, Mustafa
Bekiroğlu, Yılmaz
Akdoğan, Şengül
Ataç, Ülkü
Kayıkçı, Yusuf
Alemdağ, Nigar
Aktaş, Muammer
Yıldırım, Celal
Bu raporda "Batı Karadeniz'de Ekonomik Önemi olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi" Projesi çerçevesinde Hamsi, İstavrit, Mezgit, Midye, Makroalg, Sediman ve Planktonda (fito- ve zooplankton) Cıva, Bakır ve Kurşun düzeyleri belirlenmiş ve bu düzeylerin yer ve zamana göre değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, İnebolu bölgesinde cıva ve özellikle 1 bakır konsantrasyonlarının en yüksek düzeyde olduğu ve bunu İğneada'nın izlediği gözlenmiştir. Kurşun Konsantrasyonu İğneada bölgesinde, İnebolu bölgesinden biraz daha yüksek bulunmuştur. Örnekler arasında en yüksek metal konsantrasyonu sedimanda ölçülmüş, bunu plankton ve makroalg izlemiştir.