Türkiye deki 2000 2015 yillari arasindaki evapotranspirasyonun Noah hidrolojik modeli ile incelenmesi

2016-06-01
Kuraklığın incelenmesi, etkilediği alanlarda büyük zararlara sebebiyet veren bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Kuraklığın gözlemlenmesinde kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan buharlaşma ve terleme (ET) verisidir. ET tanımı, yaş bitki ve toprakta meydana gelen buharlaşma ile kuru bitkilerde meydana gelen terleme sonucu kaybedilen suyun toplamı olarak yapılabilir. Su ve enerji döngüsünde önemli bir yere sahip olan ET verisi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilmektedir. Arazide yapılan ölçümler, hidrolojik modeller ve uzaktan algılama ile yapılan gözlemler ET verisini elde etmek için yaygın olarak kullanılan metotlardır. Hidrolojik modeller zamansal ve mekânsal olarak sürekli ve tutarlı veri sağladıklarından bu modellerden elde edilen ET verileri kuraklık incelemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen ET değerlerinin 2000 – 2014 yılları arasında ülkemizdeki değişimi ve ülkemizi etkisi altına alan kurak koşulların etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Yıllık olarak yapılan inceleme ile çalışma için seçilen yıllar arasında ülkemizdeki kurak ve ıslak geçen yılların ET değerleri kullanarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca aylık olarak yapılan inceleme ile 2014 yılında ülkemizde yaşanmış olan kuraklığın diğer yıllardaki ayların da kullanımı ile belirgin bir şekilde gözlemlenmesi sağlanmıştır
Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Suggestions

Türkiye deki Toprak Neminin NOAH Hidrolojik Yeryüzü Modeli İle İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Sönmez, İbrahim; Şorman, Ali Ünal (2014-09-18)
Ülkemizde ve dünyada sosyoekonomik açıdan büyük maliyetlere sebebiyet veren tarımsal kuraklığın incelenmesi, bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Tarımsal kuraklığı gözlemlemede kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan toprak nemi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilir. Toprak nemi verilerinin en yaygın, tutarlı ve güvenilir olanlarından birisi ise hidrolojik modellerden elde edilenleridir. Hidro...
Türkiye deki 2007 ve 2013 Yılı Kuraklıklarının NOAH Hidrolojik Modeli ile İncelenmesi
Bulut, Burak; Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-10-01)
Ülkemizde ve dünyada verdiği zararlar açısından doğal afet olarak nitelendirilen kuraklığın analizi ve sonucunda niteliklerinin (süre, şiddet, etki alanı) belirlenmesi, bu doğal afetin etkilerinin daha iyi anlaşılması ve azaltılması ve erken tahmininin yapılabilmesi açısından çok kritiktir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuraklık analizi için hem hidrolojik modelden elde edilen toprak nemi değeri hem de uzaktan algılama ile elde edilen bitki örtüsü indeksi kullanılmıştır. Kuraklık çalışmalarında yaygın olarak k...
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerar...
Türkiye'de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Yeni, alternatif yaşam biçimleri öneren çevre kuruluşları, dernekler ya da kolektifler gibi oluşumların, ekolojik köy, merkez ya da ekolojik pazarların hızla çoğalıyor olmasını da yalnızca çevre sorunlarına dair farkındalığımızın artmasıyla açıklayamayız. Çalışma, doğanın kamunun ve politikanın gündemine giderek daha fazla yerleştirilmesinin de bir sonucu olarak sayıları ve kapsamları giderek artan oluşumların, girişimlerin ve çabaların (çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları, ekolojik çiftlikler, ekolo...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Citation Formats
M. T. Yılmaz, “Türkiye deki 2000 2015 yillari arasindaki evapotranspirasyonun Noah hidrolojik modeli ile incelenmesi,” Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, pp. 225–236, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.dicle.edu.tr/muhendislikdergisi/cilt7sayi2/makale%206.pdf.