Türkiye deki 2000 2015 yillari arasindaki evapotranspirasyonun Noah hidrolojik modeli ile incelenmesi

2016-06-01
Kuraklığın incelenmesi, etkilediği alanlarda büyük zararlara sebebiyet veren bu doğal afetin niteliklerinin (şiddet, süre, etki alanı) anlaşılması ve mümkün olan tedbirlerin araştırılması açısından çok kritiktir. Kuraklığın gözlemlenmesinde kullanılan en önemli parametrelerden birisi olan buharlaşma ve terleme (ET) verisidir. ET tanımı, yaş bitki ve toprakta meydana gelen buharlaşma ile kuru bitkilerde meydana gelen terleme sonucu kaybedilen suyun toplamı olarak yapılabilir. Su ve enerji döngüsünde önemli bir yere sahip olan ET verisi farklı metotlar kullanılarak elde edilebilmektedir. Arazide yapılan ölçümler, hidrolojik modeller ve uzaktan algılama ile yapılan gözlemler ET verisini elde etmek için yaygın olarak kullanılan metotlardır. Hidrolojik modeller zamansal ve mekânsal olarak sürekli ve tutarlı veri sağladıklarından bu modellerden elde edilen ET verileri kuraklık incelemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, NOAH hidrolojik yeryüzü modelinden elde edilen ET değerlerinin 2000 – 2014 yılları arasında ülkemizdeki değişimi ve ülkemizi etkisi altına alan kurak koşulların etkileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Yıllık olarak yapılan inceleme ile çalışma için seçilen yıllar arasında ülkemizdeki kurak ve ıslak geçen yılların ET değerleri kullanarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca aylık olarak yapılan inceleme ile 2014 yılında ülkemizde yaşanmış olan kuraklığın diğer yıllardaki ayların da kullanımı ile belirgin bir şekilde gözlemlenmesi sağlanmıştır
Citation Formats
M. T. Yılmaz and B. Bulut, “Türkiye deki 2000 2015 yillari arasindaki evapotranspirasyonun Noah hidrolojik modeli ile incelenmesi,” pp. 225–236, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.dicle.edu.tr/muhendislikdergisi/cilt7sayi2/makale%206.pdf.