Türkiye de travmatik yaşam olayları ve ruhsal etkileri

2012-01-01

Suggestions

Türkiye de Müzik Üretimi
Çakmur, Barış ( İletişim Yayınları, 2002-10-01)
Gender, domesticity and house in Turkey: Context and state of research
Sarı, Begüm; Balamir, Aydan; Özgenel, Lale; Department of Architecture (2022-12)
The relationship between space and gender has been commonly elaborated in feminist and architectural discourse and history, particularly starting from the late 1960s and early 1970s. This relationship is a topic that has been extensively studied with increasing awareness of the otherness issue and inequalities in relation to such themes as public-private and gendered contradictions of everyday life with the discussions on the formation and organization of public and domestic space according to gender stereo...
Türkiye’de kişilerarası sosyal güven ve bireysel belirleyicileri
Aytaç, S. Erdem; Çarkoğlu, Ali; Ertan, Güneş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-4)
Kişilerarası sosyal güvenin ekonomik gelişme, düşük suç oranı gibi pek çok olumlu toplumsal durum ile ilişkisi literatürde kabul görmüş durumdadır. Bu nedenle Türkiye’de çok düşük düzeyde olan kişilerarası sosyal güvenin mikro düzeyde belirleyicilerini anlamak oldukça önemlidir. 2015 yılı sonunda Türkiye’nin seçmen yaşındaki nüfusunu temsil niteliğine sahip bir örneklem verilerine dayanarak yaptığımız analizde elde ettiğimiz bulgular kurumlara güvenin ve politik etkinlik algısının daha yüksek kişilerar...
Engaging with the past in Turkey: An action research
Sarıoğlu, Senem; Atakuman, Çiğdem; Department of Settlement Archaeology (2022-3)
How we engage with the past is deeply related to our understanding of the self and the world. Thus, people’s engagement with archaeological narratives is needed to be understood better. This study aims to explore how we can create more engaging archaeological narratives and how different archaeological narratives influence people’s perceptions of time and identity. This study used action research as the methodology because of the need for experimenting with different archaeological narratives. The site chos...
Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (null; 2016-11-01)
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine ...
Citation Formats
A. N. Karancı, E. Gül, and B. B. Başbuğ Erkan, “Türkiye de travmatik yaşam olayları ve ruhsal etkileri,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77088.