Orta Doğu Teknik Üniversitesi İmajının Üniversite Tercihi Yapan Öğrenciler Üzerinde Etkisi

2020-07-22
Erden, Nazif Kutay
Citation Formats
N. K. Erden, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi İmajının Üniversite Tercihi Yapan Öğrenciler Üzerinde Etkisi,” presented at the Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77502.