Yatay Plakalı Köprü Yan Ayaklarında Taban Oyulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi

2010-12-31
Nehirlerde meydana gelen taşkınlar nehir yatağının oyulmasına sebep olarak özellikle nehir üzerindeki köprülerin hasar görmesine yol açmaktadır. Oyulma kimi kez köprü ayaklarının temellerine kadar ulaşarak köprünün yıkılmasına dahi sebep olabilir. Bu yüzden uygulamada köprü ayakları ve yan ayaklarının fazla oyulmaya maruz kalmasını önleyici çeşitli tedbirler alınmaktadır. Kolay uygulanabilir ve ekonomik oluşu sebebiyle özellikle köprü yan ayakları için tercih edilen önlemlerden bir tanesi de yatay plaka uygulanmasıdır. Bu çalışmanın amacı, öncelikle farklı uzunluklardaki (5 farklı uzunluk) dairesel burunlu köprü yan ayakları etrafında oluşacak olan oyulmaları inceleyerek köprü yan ayağı uzunluğunun oyulmaya olan etkisini ortaya koymaktır. Sonrasında ise farklı uzunluklardaki köprü yan ayakları etrafına oyulmayı azaltmak için yerleştirilen yatay plakaların oyulmanın şekli ve büyüklüğüne olan etkisini incelemektir.
Citation Formats
M. Köken, “Yatay Plakalı Köprü Yan Ayaklarında Taban Oyulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59043.