Eğitim Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerinin Tez Çalışması için Çevrimiçi Yardım İsteme Davranışlarını Etkileyen Faktörler

2019-06-22
Uzun, Yıldız
Can, Gülfidan

Suggestions

Factors influencing faculty of education graduate students’ online help seeking behaviors for their theses
Uzun, Yıldız; Can, Gülfidan; Department of Computer Education and Instructional Technology (2019)
The aim of this study is to investigate the factors that influence Faculty of Education graduate students’ online-help seeking behaviors for their theses. For this aim, correlational research design was employed. The participants are 182 graduate students from the Faculty of Education in Middle East Technical University which is a public research university in Turkey. An online questionnaire was administered, and data were collected from graduate students. To determine significant factors for predicting onl...
Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sürdürülebilirlik Konusundaki Düşünceleri.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde yaşadığımız çevre sorunları ve beraberinde karşılaştığımız ekonomik problemler ile toplumsal yaşamdaki sıkıntılar sürdürülebilir bir dünya yaratma gereksinimini doğurmuştur (Sutton, 2004). Bireyler çok eski yıllardan buyana sürdürülebilir olmayan yaşam alışkanlıklarını devam ettirmektedirler. Bu alışkanlıkların yaşamımızın farklı boyutlarına (ekonomik, çevresel, sosyal) etkisinin olumsuz olduğu gözlenmiştir. Bu açıdan her bireyin sürdürülebilirlik yönünde olumlu davranışlara sahip olması ve bu pro...
Eğitim Fakültesi’ndeki Öğretim Üyelerinin Barış Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Özel, Dilara (null; 2017-10-10)
Bu eğitim amacı öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki eğitim fakültelerindeki çözüm kavramına bakış aç okuy, buna bağlı olarak barış eğitimine öğretmen eğitimleri süresince ihtiyaç duyup duymadıklarını tespit edebilmektir. 2015 yılında 65.3 milyon insan yaşadıkları yerde zorla ayrılmak zorunda kaldı (Bir Bakışta Rakamlar, 2016). Ülkesinden zorla göç eden insanların yaklaşık 3.2 milyonu Türkiye'ye yerleşti (UNICEF, 2017). Bu sayılardan da anlaşılabileceği gibi tüm dünya mülteci krizi ile karşı karşıyad...
Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve formasyonu gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan toplumların ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri de iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır (Bugay ve Kavas, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için ...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Citation Formats
Y. Uzun and G. Can, “Eğitim Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerinin Tez Çalışması için Çevrimiçi Yardım İsteme Davranışlarını Etkileyen Faktörler,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77665.