Kuvvet Antrenmanlarında Hareketin Yapılış Hızının Kuvvet ÜzerineEtkisi

2018-04-08
Ünlü, Gürcan
Gözübüyük, Ömer Batın
Koçak, Mehmet Settar
Yüksek şiddetlerdeki kuvvet antrenmanlarının iskelet kasının hacmini arttırdığı ve sinir sistemine bağlı da olarak maksimum kuvveti geliştirdiği bilinmektedir. Daha önce yapılan çalışmalar kuvvet antrenmanlarında iç ve dış birçok farklı faktörün kuvvet ve hipertrofi gelişiminde belirleyici olabileceğini göstermişdir. Özellikle birim antrenman üzerinde yapılacak çeşitli varyasyonların (egzersiz seçimi, antrenmanın şiddet, kapsam veya yoğunluğu, dinlenme aralığı, tempo vb.) kuvvet ve hipertrofi üzerine farklı etkiler bırakabileceği literatürde kabul görmüştür. Antrenmanın temposuna yönelik yapılan çalışmaların bir kısmı hızlı kasılmalı kuvvet antrenmanlarının diğer kısmı ise yavaş kasılmalı kuvvet antrenmanlarının kuvvet ve hipertrofi gelişiminde daha etkili yöntem olduğunu bildirmişlerdir. Kuvvet antrenmanlarında hareketin yapılış hızının farklı fizyolojik adaptasyonlar oluşturacağı bildirilmiş olmasına rağmen, antrenman temposunun kuvvet ve hipertrofi üzerine kronik etkilerini inceleyen çalışmalarda çelişkili sonuçların ortaya konulmasının birçok farklı nedeni olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda farklı ekipmanların kullanılması veya uygulanan antrenman modellerindeki farklılıklar(izotonik-izokinetik antrenman, alt veya üst ekstremite kas grupları) çelişki sonuçların en önemli sebepleri olarak düşünülmektedir.Bu çalışmanın amacı kuvvet antrenmanlarında tempo değişkeninin kuvvet ve hipertrofi üzerine etkilerini tartışmaktır.
Citation Formats
G. Ünlü, Ö. B. Gözübüyük, and M. S. Koçak, “Kuvvet Antrenmanlarında Hareketin Yapılış Hızının Kuvvet ÜzerineEtkisi,” Antalya, Türkiye, 2018, p. 106, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78500.