Ankara’da kentsel yerleşim ve banliyo istasyonlarında ölçülen uçucu organik bileşik konsantrasyonlarının zamansal değişimi

2017-11-03
Doğal yollardan ve insan kaynaklı olarak atmosfere salınan uçucu organikbileşikler (UOB), gerek insan sağlığı ve gerekse ekosistem bileşenleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan organikbileşiklerdir. Bu nedenle, atmosferdeki konsantrasyonlarının, konsantrasyonlarını etkileyen faktörlerinve kaynaklarınınbelirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Ankara’da banliyöve kentsel alanda UOBlerin kaynaklarının belirlenmesi amacıyla ODTÜ(banliyö)ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜ) yerleşkelerinde(kentsel), elli beş adet US.EPA –PAMS UOB bileşiği konsantrasyonları ölçülmüştür. Ölçülen konsantrasyonların zamansal değişimi, değişime neden olan faktörlerin belirlenmesinde yararlı olmaktadır. Bu bildiride UOB konsantrasyonlarının zamana bağlı değişimi hafta içi –hafta sonu ve mevsimsel olmak üzere ikiana başlık altında incelenmiştir. İki örnekleme alanında da hafta içi UOB konsantrasyonları hafta sonu konsantrasyonlarından yüksek ölçülmüştür.UOB konsantrasyonlarının en önemli kaynağının trafik emisyonları olması ve trafik yoğunluğunun da hafta içindehafta sonuna oranla daha yüksek olması ölçümlerle örtüşmektedir. İki yerleşke konsantrasyonları birbiri ile karşılaştırıldığında bileşiklerin büyük çoğunluğu için hafta içi ve hafta sonu AÜ konsantrasyonlarının ODTÜ konsantrasyonlarından büyük olduğu görülmüştür. AÜistasyonunda UOBlerin hafta içi/hafta sonuoranlarının ortalaması 1.43 ± 0.28 iken bu ortalama ODTÜistasyonunda 1.28 ± 0.29 dur. Bunun nedeni şehrin içerisindeki bir istasyon olan AÜistasyonu etrafındaki trafik daha yoğun olduğundan, hafta sonlarındaki azalmanın da daha belirgin olmasıdır.Tolüen/Benzen oranlarının hafta içi –hafta sonu değişimi de yukarıdaki senaryoyu desteklemektedir. Hafta sonunda ölçülen T/B oranının hafta içinden yüksek olması kentsel istasyonda hafta sonunda trafiğinazalması ile çözücü kökenli emisyonların daha belirgin hale geldiğini işaret etmektedir. Her iki istasyon için yaz mevsimi UOB konsantrasyonları kış mevsimi konsantrasyonlarından yüksek çıkmıştır. Bu durum yazın UOBlerin parçalanma hızlarının artması ileaçıklanabilir. Ancak kış/yaz konsantrasyon oranları iki istasyon arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılık da emisyon miktarları arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bileşiklerin büyük çoğunluğu için kış ve yaz mevsimi karşılaştırmaları, AÜ konsantrasyonlarının ODTÜ konsantrasyonlarından yüksek olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, konsantrasyonların aylık karşılaştırması kış evsimine denk gelen ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında UOB konsantrasyonlarının her ikiyerleşke için de arttığını göstermektedir.
VII. Ulusal Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017

Suggestions

Kızıl ötesi bölgede soğurma yapan yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi ve yeni cihaz yapısı tasarımları ile en az %5 verime sahip yarı-şeffaf güneş hücrelerinin gerçekleştirilmesi
Yıldız, Esra Dilber; Toppare, Levent Kamil; Udum, Yasemin; Ünalan, Hüsnü Emrah; Günbaş, Emrullah Görkem(2019)
Organik güneş hücreleri (OPV) üretim kolaylıkları, esnek yüzey uygulamalara olanaksağlamaları, yarı-şeffaf ve düşük maliyetlerle üretilebilmeleri gibi avantajlarıyla dikkatçekmektedirler. Silikon tabanlı hücrelere alternatif olmaktan çok bu tip hücreleri tamamlayıcınitelikte olan OPVlerin yakın gelecekte tüketicilerin kullanımında olması beklenmektedir.OPVlerin silikon tabanlı güneş hücrelerinin kullanılamayacağı yüzeylerde kullanılabilir halegetirilmesi OPVlerin ticari olarak önem kazanmalarının önünü açac...
Zor kaynayan kemik kırıklarının tedavisine yönelik kemik morfojenik proteini içeren biyobozunur polimerik salım sistemleri tasarlanması
Korkusuz, Feza; Hasırcı, Vasıf Nejat; Keskin, Dilek Esra; Tezcaner, Ayşen(2003)
Kemik morfojenetik proteinler (KMP) kemik oluşumunu uyarıcı özellikleri nedeniyle çeşitli kemik hastalıkları üzerinde klinik araştırmaları yoğun bir şekilde sürmekte olan proteinlerdir. Kemik oluşumundaki güçlü etkileri nedeniyle tedavide lokal olarak sadece hasarlı kemik bölgesine uygulanmaları gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda KMP içeren değişik birçok polimer ilaç salım sistemi araştırılmıştır. Bu klinik ihtiyacı düşünerek KMP yüklü disk şeklinde çözülebilir Kollajen ve kondroitin sülfat içeren taşıy...
An investigation of school walkability in different neighborhood contexts in Ankara with the proposed GIS tool
Reyhan, Simge; Severcan, Yücel Can; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2022-2-01)
Children walking to school contributes to the daily required physical activity recommended by health guidelines and makes them less prone to obesity and mental health problems. Urban form characteristics such as distance, density, diversity that have the potential to encourage children to walk to school are essential for the public health and livability of cities. The main aim of this study is to analyze and compare the school walkability in the different neighborhoods to understand the role of neighborhood...
Kanser Hücre Hatlarında Sirna Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi
Gündüz, Ufuk; Tezcaner, Ayşen; Mutlu, Pelin(2014-12-31)
Kanser tedavisinde uygulanan mevcut kemoterapi yöntemindeki en önemli sorun, kullanılan anti-kanser ilaçların kanserli hücreyi ayırt edici özelliğe sahip olmamaları ve sağlıklı hücrelerin üzerinde de toksik etki göstermeleridir. Bu nedenle, son yıllarda kanser tedavisine yönelik ilaç hedefleme ve kontrollü ilaç salım sistemleri üzerine yapılan çalışmalarda büyük bir artış görülmektedir. Çalışmada amaçlanan, anti- kanser ajan olarak kullanılacak olan siRNA’nın, dendrimer ile modifiye edilmiş manyetik nanopar...
Yeni Heterosiklik Sistemlerin Altın Tuzları ve İyotKatalizörlüğünde Aminoalkinlerden Çıkarak Heterosiklizasyon Yöntemi ile Tasarımı
Hoplamaz, Emre; Yenice, Işıl; Öztürk, Başak Uğur; Balcı, Metin; Ceyhan, Selin; Taşkaya Aslan, Sultan; Özer, Sinem Merve(2015)
Heterosiklik bileşikler, iskelet yapısında bir veya birden fazla karbon atomunun farklı bir atom ile yer değiştirmiş olduğu organik bileşiklerdir. Özellikle azot atomu içeren heterosiklik bileşikler, doğal ürünlerin ve ilaçların yapısında yaygın bir şekilde bulunduklarından çok önemlidirler. Karbon ile bir heteroatom arasında oluşan bir bağ sonucunda halkalı bir yapıyı oluşturan tepkimeler genel olarak heterosiklik bileşiklerin sentezine uygulanan en önemli yöntemdir. Özellikle azot içeren bir fonksiyonel ...
Citation Formats
E. S. Uzunpınar, S. Aslan Kılavuz, İ. İmamoğlu, and S. G. Tuncel, “Ankara’da kentsel yerleşim ve banliyo istasyonlarında ölçülen uçucu organik bileşik konsantrasyonlarının zamansal değişimi,” presented at the VII. Ulusal Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://hkadtmk.org/hkk2017/index.html.