Zor kaynayan kemik kırıklarının tedavisine yönelik kemik morfojenik proteini içeren biyobozunur polimerik salım sistemleri tasarlanması

Download
2003
Hasırcı, Vasıf Nejat
Korkusuz, Feza
Tezcaner, Ayşen
Keskin, Dilek Esra
Kemik morfojenetik proteinler (KMP) kemik oluşumunu uyarıcı özellikleri nedeniyle çeşitli kemik hastalıkları üzerinde klinik araştırmaları yoğun bir şekilde sürmekte olan proteinlerdir. Kemik oluşumundaki güçlü etkileri nedeniyle tedavide lokal olarak sadece hasarlı kemik bölgesine uygulanmaları gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda KMP içeren değişik birçok polimer ilaç salım sistemi araştırılmıştır. Bu klinik ihtiyacı düşünerek KMP yüklü disk şeklinde çözülebilir Kollajen ve kondroitin sülfat içeren taşıyıcı bir sistem tasarlanmıştır. İn situ salım deneyleri model olarak seçilen bir protein (floresan işaretli protein A) ile yapılmış ve bunların sonucunda çok yüksek salım hızı (hemen hemen bütün malzemenin 24 saatte salındığı) gözlenmiştir. Çözünebilir kollajenin yüksek su bağlanma kapasitesiyle açıklanabilen bu problem sistemin poli(L-laktit), (PLLA) ve sükroz asetat izobutirat (SAIB) polimerlerinin karışımıyla kaplanması ile çözülmüştür. Böylece model ilaç için salım süresi 12 güne uzatılabilmiştir. Aynı sistemin KMP ile yapılan in situ salım deneyleri KMP ye özel ELISA kitleri ile yapılmış ve model ilaçtan daha yavaş salım ele edilmiştir. KMP sahraları ilacın yarısının 15 günde salındığını göstermiştir. Osteoblast hücreleri ile yapılan in vitro deneylerde 2 $\mu$g KMP içeren impantların ALP enzim aktivitesinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. KMP salım sistemini in vivo uygulamalar sırasında kemikte hasarlı bölgede sabit tutabilmek ve aynı zamanda kemiğe de destek sağlamak amacıyla, Vicryl ameliyat ipliklerinin örülüp, daha sonra poli(L-laktit-ko-glikolit) (PLGA) ile fiber bağlanma yöntemi ile bağlanması ile bir ağ yapı hazırlanmıştır. Bu ağ yapı ile Kemikteki iyileşme düzeyi iki zaman süreci (1 hafta ve 3 hafta) için değerlendirilmiştir. KMP taşıyıcı sistemin kemik oluşumunu indükleyici (osteoinductive) etkisi histolojik skorlama, x-ışınları (röntgen analizleri) ile değerlendirilmiştir. İn vitro deneyler KMP yüklü PLLA-SAIB kaplanmış kollajen, kondroitin sülfat disklerinin iyi biyouyumluluk ve optimum osteojenik uyarıcı etkisi olduğunu göstermiştir. Histoloji mikrograflarındaki l hafta sonundaki yapısal değişiklikler doza bağlı periostta kemikleşme göstermektedir. 3 hafta sonundaki histolojik bulgularda ise her iki dozda da (1 ve 2$\mu$ g) sonuçlar yaklaşık aynıdır.
Citation Formats
V. N. Hasırcı, F. Korkusuz, A. Tezcaner, and D. E. Keskin, “Zor kaynayan kemik kırıklarının tedavisine yönelik kemik morfojenik proteini içeren biyobozunur polimerik salım sistemleri tasarlanması,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNeE1RPT0.