Namus Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması

2016-09-07
Ceylan, Suzan
Sakallı, Nuray

Suggestions

Namus kültürlerinde kadına yönelik şiddeti yordyan sosya psikolojik faktörler
Uğurlu, Nuray Sakallı; Ceylan, Suzan(2016-11-01)
Namus algısında benlik düzenleme odağı ve cinsiyetin rolü
Akbaş, Gülçin; Sakallı, Nuray (null; 2018-11-17)
Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Akbaş, Gülçin; Sakallı, Nuray; Ceylan-Batur, Suzan; Doğulu, Canay (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla; namusla ilgili alanyazın, raporlar ve haberlerdeki söylemlerden yola çıkılarak 28 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 275’i kadın 158’si erkek olmak üzere toplam 433 (Ort.yaş = 31.77, S = 7.61) yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulay...
Social psychological predictors of violence against women in honor cultures
Ceylan, Suzan; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2016)
A review of literature has demonstrated that one of the most significant discussions on violence against women is how it is condoned in the eye of individuals. Accordingly, the main aim of the current thesis is to examine the role of honor-based reason (HBR, compared to a control variable, financial reason), level of honor-concern (HC: including four dimensions, namely, feminine, masculine, family, and integrity honor codes), religious orientation (RO: including four dimensions, namely, intrinsic, extrinsic...
The predictors of understanding of honor and attitudes toward honor related violence: ambivalent sexism and system justification
Işık, Ruşen; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2008)
The aim of this thesis was to investigate the relationship of ambivalent sexism toward women and men and system justification with understanding of honor and attitudes toward violence against women for protecting honor. 351 undergraduate students from METU, Ankara and Gazi University participated in the study (180 females and 166 males). Participants’ ages ranged from 17 to 30 (M=21.56). Data was collected by a questionnaire consisting of Understanding of Honor Scale; Attitudes toward Violence against Women...
Citation Formats
S. Ceylan and N. Sakallı, “Namus Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79078.