Namus kültürlerinde kadına yönelik şiddeti yordyan sosya psikolojik faktörler

2016-11-01
Uğurlu, Nuray Sakallı
Ceylan, Suzan

Suggestions

Social psychological predictors of violence against women in honor cultures
Ceylan, Suzan; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2016)
A review of literature has demonstrated that one of the most significant discussions on violence against women is how it is condoned in the eye of individuals. Accordingly, the main aim of the current thesis is to examine the role of honor-based reason (HBR, compared to a control variable, financial reason), level of honor-concern (HC: including four dimensions, namely, feminine, masculine, family, and integrity honor codes), religious orientation (RO: including four dimensions, namely, intrinsic, extrinsic...
Namus algısında benlik düzenleme odağı ve cinsiyetin rolü
Akbaş, Gülçin; Sakallı, Nuray (null; 2018-11-17)
Namus Ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ceylan, Suzan; Sakallı, Nuray (null; 2016-09-07)
Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Akbaş, Gülçin; Sakallı, Nuray; Ceylan-Batur, Suzan; Doğulu, Canay (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmektir. Bu amaçla; namusla ilgili alanyazın, raporlar ve haberlerdeki söylemlerden yola çıkılarak 28 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi, 275’i kadın 158’si erkek olmak üzere toplam 433 (Ort.yaş = 31.77, S = 7.61) yetişkin katılımcıdan oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulay...
Namus kültürlerinde namus ve namus adına kadına şiddet: Sosyal psikolojik açıklamalar
Sakallı, Nuray (2013-06-01)
The purpose of this article is to review studies focusing on honor, especially honor defined over women’s behavior, and violence against women in the name of honor in the cultures of honor. In this regard, first of all the meaning of honor in different cultures is mentioned and then the meaning of honor in the cultures of honor is discussed. Through addressing the traditional roles in the cultures of honor, different roles and responsibilities of men and women in relation to honor is given. The perception o...
Citation Formats
N. S. Uğurlu and S. Ceylan, “Namus kültürlerinde kadına yönelik şiddeti yordyan sosya psikolojik faktörler,” 2016. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95828.