Namus algısında benlik düzenleme odağı ve cinsiyetin rolü

2018-11-17
Akbaş, Gülçin
Sakallı, Nuray
Citation Formats
G. Akbaş and N. Sakallı, “Namus algısında benlik düzenleme odağı ve cinsiyetin rolü,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79243.