Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri

2008-01-01
Bu çalışmanın amacı, Ankara’da iki farklı üniversitenin orta öğretim kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmenliği tercih etme nedenlerini incelemektir. Çalışmaya 38 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerini anlayabilmek için onlardan iki açık uçlu soruya cevap vermeleri istenmiştir. Bu cevaplar incelendikten sonra kategoriler oluşturulmuştur. Verilerin analizi, katılımcıların daha çok içsel ve dış etkenlerden dolayı öğretmen olmayı istediklerini ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adaylarının, öğretmeyi sevmesi, öğrencilik yıllarında kendi matematik ya da kimya öğretmenlerinden olumlu şekilde etkilenmeleri ve kimya ya da matematik alan bilgisine karşı duyulan sevgi, öğretmenliği tercih etme nedenlerinin başında gelmektedir.
Kastamonu Eğitim Dergisi

Suggestions

İngilizce aday öğretmenlerinin bakış açısıyla fiziksel öğrenme ortamlarının karşılaştırılması
Eret , Esra; Ok, Ahmet (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümlerinin fiziksel öğrenme ortamına ilişkin her bir üniversitedeki dördüncü sınıf öğrencilerinin bakış açılarını karşılaştırmaktır. Betimsel olan bu çalışmanın örneklemini Ankara’daki devlet üniversitelerinin İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan dördüncü sınıf öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden toplam 278 dördüncü sınıf öğretme...
A Cross cultural comparison of teacher and school related factors which explain self efficacy of middle school mathematics teachers
Sevgi, Sevim; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2015)
In the present study, the self-efficacy of Turkish and American middle school mathematics teachers was compared and consequently factors that explain self-efficacy measures were studied within each cultural context. The variables considered were (i) teacher related factors such as teacher-teacher respect, collective efficacy, use of tools, de-privatization, teacher-teacher feedback and collaboration and (ii) school related factors such as principal feedback to teacher, principal assist to teacher, teacher t...
Examination of pre-service chemistry teachers’ competency in the field of environmental education and sustainable development
Soysal, Ceren; Geban, Ömer; Teksöz, Gaye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2017)
The purpose of this study was to explore pre-service chemistry teachers’ competency related to Environmental Education and Sustainable Development. In doing so, the frame was set to focus on three fields of competency: (i) content knowledge, (ii) pedagogical content knowledge, (iii) chemistry literacy. The data gathered from 24 pre-service chemistry teachers at the end of the spring semester of 2016-2017. Essay type questions was used as the source of data. The instrument was created by using the current co...
Investigating pre-service science teachers’ understandings and use of models
Yenilmez Türkoğlu, Ayşe; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Education (2013)
To gain a better understanding of pre-service science teachers’ (PSTs’) views of models, a case study was conducted with fourteen PSTs in a large public university in Ankara. The study aims to provide an answer to the research question, ‘What understandings do PSTs possess about scientific models and the models used in science education?’ and to explore how they use these models in their classroom practices. Data were collected using an open-item instrument, semi-structured interviews, class observations, a...
Pre-service teachers’ attitudes towards the profession of early childhood education in terms of sex and gender role
Karaduman, Muhammet Ali; Olgan, Refika; Department of Early Childhood Education (2011)
The purpose of this study is to understand the attitudes of pre-service teachers, who are studying at the departments of early childhood education in universities in Turkey, towards the profession of early childhood education. Specifically, this study investigated the effect of sex and gender role on the attitudes of pre-service early childhood teachers. The sample of this study includes 1528 participants from 11 different state universities of Turkey. 278 of them are male pre-service teachers and 1250 of t...
Citation Formats
Y. Boz, “Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri,” Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 137–144, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79229.